IVO lanserar webbplats och filmer på 14 språk för placerade barn och unga

Vet du som bor på HVB, särskilda ungdomshem, stödboende eller familjehem vilka rättigheter du har? Det är en av frågorna som placerade barn och unga får svar på när de besöker ivo.se/barnochunga.

Vet du som bor på HVB, särskilda ungdomshem, stödboende eller familjehem vilka rättigheter du har? Det är en av frågorna som placerade barn och unga får svar på när de besöker ivo.se/barnochunga.

Vet du som bor på HVB, särskilda ungdomshem, stödboende eller familjehem vilka rättigheter du har? Det är en av frågorna som placerade barn och unga får svar på när de besöker ivo.se/barnochunga.
På webbplatsen som är översatt till 14 språk finns det även en film som beskriver hur de inspektioner går till som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör regelbundet på HVB, särskilda ungdomshem och stödboenden, varför vi gör dem och vad en inspektion kan leda till. 
Barn och unga kan mejla, ringa eller chatta med vår barn- och ungdomslinje när de vill veta mer om sina rättigheter, eller berätta om det som inte fungerar som det ska i kontakten med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. På webbplatsen finns det också en film som berättar om när och hur de kan vända sig till barn- och ungdomslinjen.
Webbplatsen och filmerna är ett led i att öka kännedomen om IVO hos placerade barn och unga, och vad vi kan hjälpa till med.

Läs mer här

Related posts