Funktionsvariation

Ingen ändring i vaccinordningen

Många inom LSS tillhör riskgrupper

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har fått svar på sitt brev till Folkhälsomyndigheten.

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har tagit emot ett brev från Folkhälsomyndigheten, undertecknat av Anders Tegnell, som meddelar att ”Folkhälsomyndigheten gör inga ytterligare ändringar i prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19.”.


Det blev alltså inget gehör för Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningens brev till Folkhälsomyndigheten där man i en vädjan lyfte att personer med Downs syndrom blir svårt sjuka och dör i covid-19 i mycket större utsträckning än övrig befolkning. Detta faktum har gjort att många länder runt om i världen har valt att specifikt placera personer med Downs syndrom i samma höga prioriteringsgrupper för covid-19-vaccination som äldre personer. 

Den 7 april kom en ny rapport från Socialstyrelsen som man tyckte gör Folkhälsomyndighetens inställning till prioriteringsordningen än mer svårbegriplig. I rapporten kan man läsa att bland samtliga personer med stöd enligt LSS, smittades 4,2 procent med covid-19 under 2020, motsvarande drygt 3 500 personer. Totalt 149 personer avled, det vill säga 4 procent av de som smittats. 

Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, kommenterade den höga dödligheten så här:  

 
– Att en så hög andel avled jämfört med den övriga befolkningen kan bero på att många tillhör riskgrupper, framför allt de med Downs syndrom. De kan även ha haft svårigheter att kommunicera exempelvis feber och andningssvårigheter vilket kan ha gjort att de fått sjukvård i ett sent skede.

Därför ställer Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen nu en öppen fråga till Folkhälsomyndigheten:

”Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö covid-19. Är det då rimligt att några tusen vuxna personer med Downs syndrom som ännu väntar på sin första vaccinationsspruta (de flesta under 65 år) ska tvingas vänta tills drygt 2 miljoner personer över 65 år i Sverige har vaccinerats? Trots att de flesta personer i denna lilla grupp löper lika stor – eller större risk – att bli svårt sjuka och dö i Covid-19.”