Har personer som bor i LSS-bostäder också fått sämre vård?

Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad.
Christina Heilborn

Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad.

Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad. Därför anser Riksförbundet FUB att IVO även måste genomföra en granskning av vårdinsatser på LSS-bostäder, som man gjort inom särskilt boende för äldre. 


IVOs granskning av särskilda boenden för äldre bekräftade vad många närstående har fruktat, att deras mamma, pappa, mormor, farfar inte fick den vård och behandling de hade rätt till. FUB har kontaktats av medlemmar som har uttryckt stor oro kring att vårdplaner har tagits fram för deras närstående som bor i LSS-bostäder.

– Man har befarat ett innehåll som liknar det som har gällt på många äldreboenden, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Att rätten till läkarkontakt och sjukhusvård begränsas för den som blir sjuk i covid-19. Vi har även sett bevis på detta.

Vill att IVO genomför granskning

Riksförbundet FUB anser att IVO måste genomföra en motsvarande granskning, av vårdinsatser på LSS-bostäder, som man gjort inom särskilt boende för äldre. Skälen till detta är framför allt:

– Socialstyrelsens senaste statistik visar en högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad.

– Samma statistik visar att i denna grupp var 70 procent av personerna som har dött i covid-19 under 70 år (tvärtemot hur dödligheten ser ut för befolkningen i övrigt.)

– Ojämlik tillgång till vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning har uppmärksammats av professionen, SKR och intresseorganisationer under många år. Det är stor risk att denna ojämlikhet har förvärrats under pandemin.

Ingen vill bli behandlad som en grupp

IVO:s generaldirektör, Sofia Wallström, påpekade mycket riktigt i sitt uttalande om granskningen av äldreboenden, att ”ingen vill bli behandlad som en grupp”. Men alldeles för ofta betraktas personer med intellektuell funktionsnedsättning – i likhet med gamla människor – som en homogen samling snarare än unika individer med unika förutsättningar.

Vi har sett vilka förödande konsekvenser denna inställning har haft gällande vård på äldreboenden under pandemin. 

Har samma inställning lett till sämre vård av covidsjuka i LSS-bostäder? FUB anser att IVO skyndsamt måste ta reda på svaret på den frågan.

Related posts