Funktionsvariation

Föreningen JAG med på årets Almedalsvecka

Magnus Andén

Man vill bland annat arbeta mot IQ-diskriminering. Den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra.

Många av Föreningen JAGs medlemmar valde att vara med på Almedalsveckan i år. Man ville bland annat arbeta mot IQ-diskriminering. Den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra.

Den personliga assistansen har ifrågasatts de senaste åren, och politikerna har sagt att de vill använda assistanspengarna till annat. Men assistansen är livsviktig. När som helst kan vem som helst plötsligt behöva den. Personlig assistans är en del av allas vårt skyddsnät, meddelar man från Föreningen JAGs sida.

Föreningen deltog också i Almedalsveckan för att arbeta mot IQ-diskriminering. För den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra. 

Så här uttrycker man det från föreningens håll:
– Vi har blivit behandlade som objekt eller helt osynliggjorda. Många av oss har blivit nekade att komma in på restauranger, fått tänderna utdragna istället för lagade, inte varit välkomna på sommarlägret, eller fått höra ”varför ska hen åka på en resa, som ändå inte förstår.”

– Vi oroas av signaler om att diskussioner förs om att inskränka rätten till personlig assistans utifrån personers olika funktionsnedsättningar, som förmåga att arbetsleda eller kontrollera sin assistans utan stöd, eller funktionsnedsättningar som innebär utmanande beteenden. Det vore ett flagrant exempel på IQ-diskriminering och strider klart mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen JAG tänker inte acceptera IQ-diskriminering, nu eller i framtiden. Under Almedalsveckan hade man satt upp ett samtalstält i Visby för att lyfta dessa frågor.