De får pris för sitt hälsoarbete – halverade sjuktal på ett halvår

Partille kommun uppmuntrar till goda hälsovanor
Missbruksenheten belönas för sina insatser med kommunens hälsopris 2017. Ett pris som ska uppmuntra till ett hälsosamt liv både privat och i arbetet. Foto: Partille kommun

Partille kommun uppmuntrar till goda hälsovanor

Partille kommun satsar på hälsa bland befolkningen och delar årligen ut ett hälsopris. I år delas priset av Missbruksenheten på kommunens Social- och arbetsförvaltning och joggande grannar i Skulltorp.

Prisets syfte är att sprida hälsofrämjande aktiviteter i kommunen vilket vinnarna har bevisat.

På Missbruksenheten på social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun har man under året satsat brett på att öka hälsan på arbetsplatsen. Man har infört en friskvårdstimme vilket medfört att personalstyrkan tränar mer regelbundet, äter nyttigare och att enheten har lyckats halvera sina sjuktal.

– Det känns jättekul att ett initiativ som kommer direkt från medarbetarna i gruppen blivit så lyckat och uppmärksammas på detta sätt. Alla i gruppen har satt fokus på hälsa och träning, vilket vi tror kommer att ha långtgående effekter både på individ- och gruppnivå, säger Johanna Korol, enhetschef på missbruksenheten.

Missbruksenheten får priset med motiveringen att de har satsat på att hitta ett arbetssätt för ökad hälsa på arbetsplatsen vilket har medfört att personalstyrkan tränar mer regelbundet.

Metoden har byggt på en enkät vid uppstarten och en uppföljning efter 6 månader för att följa hälsoutvecklingen. Enheten har vågat satsa på det hälsofrämjande arbetet, riktat strålkastarljuset på det friska och hittat en form för arbetet som passar in i verksamheten.

På alla nivåer, med både ett aktivt ledarskap och medarbetarskap har gruppen tagit initiativ och drivit på förändringsresan och haft en vilja att utveckla arbetet tillsammans. Med en förbättrad arbetsmiljö och ett starkt fokus på hälsa bland medarbetarna har enheten lyckats halvera sina sjuktal på ett halvår.

Missbruksenheten delar i år priset med ett gäng joggande grannar från Skulltorp som i 14 års tid mötts varje lördag klockan 9 för en löprunda. Initiativet har inte enbart stärkt grannarnas hälsa utan även gemenskapen i området. Numer arrangeras såväl barnpassning som gemensam frukost i samband med Lördagsjoggen.

Kommunens tanke med att dela ut priset är att det ska uppmuntra till nyskapande och inspirerande åtgärder som på ett positivt sätt påverkar hälsan i kommunen. Goda hälsofrämjande exempel inom kommunen kan inspirera till att fler anstränger sig för att förbättra hälsoläget hos sig själv och andra. Förutom ett hedervärt omnämnande så består priset av 15 000 kronor som delas mellan de två vinnarna.

Related posts