Behandling

Vem får hantera och ge patienter läkemedel?

Foto: Getty Images

Nu har Socialstyrelsen utkommit med en ny pod som reder ut de nya riktlinjerna kring läkemedelshantering, vad som kommer bli bättre och vilka utmaningar vi står inför.

Från den 1 januari 2018 så får Sverige nya regler kring hur all vårdpersonal ska hantera läkemedel. 

Bakgrunden är att vården under de senaste årtiondena har utvecklats mot allt mer avancerad sjukvård i kommunal regi, vård som man tidigare endast kunde få på sjukhus, är nu vanlig i hemmet och i öppenvård.

De nya föreskrifterna ska stödja hälso- och sjukvården i dess arbete för att säkerställa läkemedelshanteringen, vårdgivarens ansvar förtydligas och öppen- och slutenvård får gemensamma regler och krav på kunskap. Även kraven på uppföljning höjs.

Delegering av läkemedelshantering får nya regler och får endast ske efter att en rad krav är uppfyllda, det är vårdgivaren som måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera. Delegering skall alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten. För en enskild yrkesutövare som delegerar en enskild arbetsuppgift ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och det samma gäller för den som tar emot en delegering.

Nu finns en pod från socialstyrelsen om detta, vad som blir bättre och vad som kommer att bli de nya utmaningarna.Mikael Hoffman, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, och Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen medicinsk ansvariga sjuksköterskor, diskuterar med Lisa van Duin, jurist och projektledare, i Socialstyrelsens podd På djupet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Läs mer här