Vad är Paracykel?

Lär dig mer om idrottsgrenen.
Handcykel kan vara ett alternativ för ryggmärgsskadade eller människor som blivit amputerade. Foto: Anna Back-Fitinghoff

Lär dig mer om idrottsgrenen.

Paracykel är cykel för personer med fysiska funktionsnedsättningar samt synskadade eller blinda. Genom att anpassa cykeln efter en persons funktionsnedsättning möjliggörs för en stor grupp att cykla.
Paracykling började på 80-talet och har vuxit sig starkt i Europa och Nordamerika och ingår sedan 1988 i Paralympics.

I Svenska Cykelförbundet arbetar man med fokus på att få paracykling att växa i bredd, elit och landslag samt integreras i övriga cykelsverige.

Projekt Paracykel startade 2013 med i ett treårigt projekt som avslutades i september 2016. Syftet var att ge fler personer med fysiska funktionsnedsättningar möjlighet att få en fysiskt aktiv livsstil och upptäcka glädjen och frihetskänslan med cykling, att utveckla och implementera ett samarbete, från skada till ett aktivt vardagsliv, mellan rehabiliterings- habiliteringsenheter och idrottsrörelsen för att ge personer med fysisk funktionsnedsättning tillgång till såväl redskap som ett etablerat sammanhang att fortsätta med fysisk aktivitet. Paracykelakademin startade i september 2016, båda projekten är delvis finansierade av Allmänna Arvsfonden.

Projekten, med dess utformning, innebär att Svenska Cykelförbundet (SCF) kommer att leda utvecklingen bland specialidrottsförbunden i det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för personer med fysiska funktionsnedsättningar att leva ett fysiskt aktivt vardagsliv.

Paracykel.se riktar sig till följande:

Tandem: synskadade eller blinda
Handcykel: amputerade eller ryggmärgsskadade
Trike: neurologiskt eller muskulärt nedsatta
Racercykel: amputerade, neurologiskt eller muskulärt nedsatta.

Related posts