Suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga

Under förra året så identifierades 12 fall av suicid bland ensamkommande, asylsökande barn och unga i Sverige.
Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartläggning.

Foto: Getty Images

Under förra året så identifierades 12 fall av suicid bland ensamkommande, asylsökande barn och unga i Sverige.
Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartläggning.

Petra Rinman, chef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga säger:
– Det är oroande siffror. Asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som kommit i kläm i vårt system behöver få hjälp och behandling för att förhindra fler fall av suicid.
– De unga som är svårast att hjälpa är de som hamnat utanför systemet, och som idag hänvisas till frivilligorganisationernas stöd, det är djupt oroande.

De allra flesta identifierade fallen av suicid och suicidförsök begås av pojkar och unga män upp till 21 år, som ursprungligen kommer från Afghanistan och som väntar på besked om de ska få asyl i Sverige eller inte.

Sedan förra våren arbetar Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn med att sprida kunskap och ge vägledning till socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Related posts