Migration

Risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel

Frälsningsarmén på plats i Moldavien uppmanar alla flyktingar att vara vaksamma
”Vi har redan noterat hur unga män cirkulerar och erbjuder hjälp med övernattning eller jobb åt enbart unga kvinnor.”

Sårbara kvinnor på flykt riskerar att utsättas för människohandel. Frälsningsarmén arbetar just nu bland annat i Moldavien för att tryggare kunna förmedla sovplatser och jobb. Även i Sverige är det viktigt att ha ögonen öppna.

I Moldavien har Frälsningsarmén ställt om allt arbete till att handla om det krigsdrabbade grannlandet Ukraina och den stora flyktingström som dagligen rör sig in i landet.

– Familjerna är chockade och stressade. Barnen är oroliga och frågar efter pappa. Många kvinnor har aldrig lämnat Ukraina tidigare. De kommer till länder där de inte har någon anknytning, trygghet, ekonomi och inte förstår språket. Man har ingen plan, man bara flyr, berättar Galina Ketroy som är Frälsningsarméns nationella koordinator för arbetet mot människohandel i Moldavien.

Staden där Galina arbetar ligger inte långt från Ukrainska Odessa, som var en av de städer som besköts först. Här arbetar Frälsningsarmén intensivt med att ge akut hjälp med kläder, mat, hygienartiklar och sovplats. Ofta behöver kvinnorna omgående leta efter jobb för att kunna försörja familjen.

– Vi kör dem till säkra platser – familjer i nätverket, till grannländerna där Frälsningsarmén också verkar eller till organisationer som erbjuder sovplats och som vi litar på. Barnsjukhuset i Odessa har också fått hjälp genom att officerare från Moldavien och Ukraina möts vid gränsen, säger Galina.

Väldigt många vill hjälpa nu, vilket är fantastiskt, menar hon. Men just därför är det viktigt att arbeta med trygghet och säkerhet i kontakterna. Frälsningsarméns stora erfarenhet av människohandel är viktig när de gäller att informera de flyende om vilka rättigheter de har och vad de ska vara uppmärksamma på. I Rumänien har Frälsningsarmén samlat information och team som på ska kunna stödja kvinnor och barn. För där det finns sårbara människor finns även människohandlare som vill utnyttja och exploatera.

– Vi har redan noterat hur unga män cirkulerar och erbjuder hjälp med övernattning eller jobb åt enbart unga kvinnor utan äldre mödrar i sällskap. Här är vi vaksamma, säger Galina.

Även i Sverige uppstår risken för att flyktingar blir kontaktade av personer som försöker utnyttja deras sårbarhet.

Frälsningsarméns checklista över vad nyanlända bör tänka på:

– Var vaksam om någon erbjuder hjälp med övernattning eller jobb åt enbart unga kvinnor eller barn utan äldre mödrar i sällskap.

Om någon erbjuder bostad, fråga efter: 

– Id-handling.

– Adress där man ska bo.
– Telefonnummer.
– Registreringsuppgifter för fordon etc.
Om någon erbjuder arbete:

– Fråga efter ett kontrakt som ska skrivas på av bägge parter, där uppgifter om lön och andra villkor framgår.