Partnerskap ska ge ett bättre flyktingmottagande

 
Partnerskap ska ge ett bättre flyktingmottagandeAlla inblandade bidrar med olika delar för att underlätta integrationen av flyktingar från Ukraina. Ett partnerskap mellan fem idéburna organisationer och Göteborgs stad möjliggör 500 boendeplatser för människor som flytt krigets Ukraina. 

Fem idéburna organisationer har tillsammans med Göteborgs stad skapat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kring boende och mottagande av flyktingar. Detta bidrar till en helhetslösning som underlättar integrationen med mötesplatser, hjälp till arbete, skola, myndighetskontakter och vård.

– Målet med det här IOP:t är att bidra till ett bra mottagande, goda boendemiljöer och en bra integration för dem som kommer, säger Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni i ett pressmeddelande

Redan i slutet av februari träffades de idéburna organisationerna första gången och erbjöd snabbt sina tjänster. Med ny lagstiftning kan de hjälpa till på det sätt de vill. Tidigare har flyktingar från Ukraina hänvisats till Migrationsverkets upphandlade boenden. Från 1 juli får myndigheten möjlighet att i stället anvisa dem till kommunerna.

– Vi tror på de småskaliga lösningarna som är integrerade i staden och som inte bara omfattar boende. Det har vi sagt hela våren, men det var först nu som möjligheten öppnades och det vi är väldigt glada för säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen.


Dessa organisationer samverkar:
Bräcke diakoni – Rådgivning, volontärsamordning och vaccination - vaccinerar svårnådda grupper
Göteborgs stadsmission – mötesplats – erbjuder mat, rådgivning och kläder till ukrainska flyktingar
Reningsborg – Klädinsamling – Bistår med kläder här i Sverige och stöttar sin systerorganisation i Moldavien 
Räddningsmissionen – Hjärterum – bistår med boende hemma hos privatpersoner
Skyddsvärnet i Göteborg – Jobbstart Ukraina – hjälper till ett första jobb och länkar jobbsökande och företag

Taggar

Migration