Migration

Ny satsning för att få unga nyanlända i jobb

En av dem som söker anställning inom vård och omsorgs-branschen är Khan Noori. Foto: Jenny Lagerqvist.

Unga i jobb är ett initiativ från Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission, där unga vuxna som omfattas av gymnasielagen matchas med arbetsplatser inom exempelvis vård och omsorg. 

Unga i jobb är ett initiativ från Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission, där unga vuxna som omfattas av gymnasielagen matchas med arbetsplatser inom exempelvis vård och omsorg. Stadsmissionerna söker nu aktivt verksamheter med rekryteringsbehov.

Många ungdomar som kom till Sverige 2015 fick tillfälligt uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som fastslogs 2018. De flesta har nu blivit unga vuxna och gått klart gymnasiet eller Komvux, ofta med yrkesinriktning för att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Deras fortsatta framtid i Sverige är nämligen helt beroende av att de hittar ett fast jobb, eller en minst tvåårig projektanställning, inom sex månader efter examen.
– Kraven på unga vuxna som omfattas av gymnasielagen är oerhört tuffa. Att hitta ett jobb på de premisserna och på den korta tiden är svårt oavsett situation och blir ännu svårare om man inte har hunnit bygga upp det nätverk som många andra i Sverige har. Lägg där till en pandemi som påverkat arbetsmarknaden radikalt. Där kan vi vara ett stöd, säger Stina Kelly von Essen, tf områdeschef social omsorg på Stockholms Stadsmission.

Arbetsgivare och kandidater matchas via ny tjänst

Genom Unga i jobb matchas de unga med arbetsgivare som är i behov av arbetskraft. Kandidaterna har utbildning och ofta även erfarenhet via praktik inom en rad olika branscher, som vård och omsorg, handel, lager och bygg.
– Målet med Unga i jobb är att hjälpa de unga att hitta till rätt typ av anställning och på rätt arbetsplats. Även om arbetsmarknaden kan upplevas tuff finns det yrkesområden som idag saknar arbetskraft. Där ser vi en stor potential eftersom det ofta handlar om yrken där våra kandidater kan använda sig av sin utbildning och erfarenhet, säger Johanna Rudmark-Hagström, social chef på Uppsala Stadsmission, och fortsätter:
– Jag vill verkligen uppmana arbetsgivare som planerar rekrytera att kontakta oss. Se vårt initiativ som en bra möjlighet att smidigt hitta både kompetent och väldigt motiverade kollegor.
Matchningen sker utifrån variabler som utbildningsinriktning, personlighet och intressen. Kandidaterna får också genomgå ett antal förberedande aktiviteter för att lära sig mer om svensk arbetsmarknad. Vid anställning får kandidaten och arbetsgivaren stöd under hela processen av en yrkesvägledare från Unga i jobb.

Flera kandidater söker jobb inom vård och omsorg

En av flera kandidater som söker anställning inom vård och omsorgs-branschen via Unga i jobb är Khan Noori. Han kom till Sverige från Pakistan sensommaren 2015 och sedan i våras är han färdigutbildad undersköterska med erfarenhet från både praktik och timvikariat inom äldreomsorgen. Men en anställning med rätt kriterier har varit svår att hitta.
– De senaste månaderna har jag sökt över hundra olika jobb. Undersköterskeyrket passar mig bra, jag tycker verkligen om att jobba med människor och att få hjälpa dem som inte kan klara sig själva, men jag söker alla möjliga jobb. En fast anställning skulle innebära att jag får en bra framtid. Det är allt jag drömmer om, säger Khan Noori.