Nedslående men viktig statistik om elever som gått gymnasiesärskola

 
Nedslående men viktig statistik om elever som gått gymnasiesärskolaRiksförbundet FUB:s ordförande, Anders Lago. Foto: Linnea Bengtsson "En tredjedel av de som lämnar särskolan varken studerar eller arbetar, vilket leder till ett verkligt utanförskap", säger Riksförbundet FUB:s ordförande, Anders Lago.

Lagom till julavslutningen, fick elever i gymnasiesärskolan en mycket dyster inblick i den framtid som väntar dem.

Skolverkets nya rapport, Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan, visar att hösten efter avslutade studier i gymnasiesärskolan var andelen ungdomar som varken arbetade, studerade eller hade daglig verksamhet hela 32 procent. Andelen ungdomar som studerade vidare var enbart 11 procent och bara 9 procent hade ett arbete. Hälften av ungdomarna hade börjat på en daglig verksamhet.

– Bakom dessa nedslående siffror ligger flera problem som har funnits länge, utan att de viktigaste aktörer har hittat fungerande lösningar, säger Riksförbundet FUB:s ordförande, Anders Lago.

– Både särskolan och Arbetsförmedlingen bär ett stort ansvar. En tredjedel av de som lämnar särskolan varken studerar eller arbetar, vilket leder till ett verkligt utanförskap, säger Anders Lago. Ett fåtal som lämnar särskolan får en chans på den reguljära arbetsmarknaden. Trots att internationell forskning visar att kontakt med arbetsplatser tidigt under skoltiden är en viktig framgångsfaktor för elever med intellektuell funktionsnedsättning, sker det inte i tillräckligt stor utsträckning i särskolan.

– Det har även saknats en politisk vilja att satsa på förbättrade förutsättningar för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen direktiv att utveckla samarbetet med särskolan och direktiven måste backas upp av öronmärkta resurser. Och extra satsningar behövs för att stärka gruppen tjejer i gymnasiesärskolan. När regeringen minskar förvaltningsanslaget för Arbetsförmedlingen, drabbas vår grupp särskilt hårt, säger Anders Lago.

Taggar

Funktionsvariation