Migration

Migrationsverket lämnar över ansvaret för boenden

Lägenheter till ukrainska flyktingar är klara i Västerås. Foto: Getty Images

Från och med den 1 juli 2022 är det kommunerna som ska ordna boenden till ukrainska flyktingar. Västerås stad är redo.

Från och med den 1 juli 2022 är det kommunerna som ska ordna boenden till ukrainska flyktingar. Västerås stad är redo.


Enligt den nya lagstiftningen som börjar gälla den 1 juli 2022 lämnar Migrationsverket över uppdraget till kommunen att ordna med boenden till personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att skapa jämnare fördelning av boendeplatser runt om i landet.

Utifrån denna nya lag arbetar Västerås stad sedan en tid tillbaka med att inventera vilka lägenheter och bostäder i kommunen som kan erbjudas flyktingar från Ukraina. Det står nu klart att det nedlagda servicehuset på Prästkragegatan, Gideonsberg, blir det första boendet som görs om till lägenheter för flyktingar. 

Från och med 1 juli kommer lägenheterna vara klara för inflyttning. Fler boenden i kommunen inventeras och kan bli aktuella längre fram.