Krönika

Maria Bauer: Goda möjligheter i svåra tider

Maria Bauer är gästkrönikör i Omtankes senaste nummer. Foto: Adrian Beck.

”Vi ser därför en mängd olika projekt inom omsorgen för att automatisera och digitalisera”.

Gästkrönika: ”Vi ser därför en mängd olika projekt inom omsorgen för att automatisera och digitalisera”.


Vårens utmaningar i skuggan av covid-19 har varit utmanande på ett sätt som vi aldrig tidigare mött. Plötsligt prövas samhällets funktioner med full kraft och vi har fått erfara både brister och fantastiska möjligheter. Inte minst den mänskliga kraft i vård, omsorg och andra nödvändiga funktioner som burit ett samhälle och en värld i kris.

Flera av de områden jag arbetar inom dagligen har ställts i skarpt ljus. I pandemins tidiga skede kom alarmerande rapporter om att våldet i hemmet ökade. Till följd av att länder placerade sina medborgare i karantän spenderar de också mer tid med sin förövare. Det som skulle skydda medborgarna från covid-19 medförde sekundära konsekvenser som är mycket allvarliga i förhållande till våld i nära relation. Än så länge har vi inte hela bilden men bara risken har fått oss att tänka ytterligare på dessa frågor. Sedan i mitten av maj har jag arbetat intensivt med ett företag som adresserat den här frågan på det mest innovativa vis.

Bright Act har utvecklat en app mot våld i nära relation och använder modern teknik för att lösa mycket svåra problem. Bright Act möjliggör en användarvänlig, skalbar och skyddande plattform för våldsutsatta. Appen har redan vunnit pris i #EUvsVirus och rönt stor uppmärksamhet runt omkring i Europa. Sverige är ett land som gynnar och stödjer innovationer men även här finns mer att göra, att utveckla och implementera välfärdsteknik i det dagliga sociala och rättsliga arbetet.

Just skalbarhet och effektivitet var en fråga som aktualiserats långt innan covid-19. Det finns en stor utmaning att bibehålla kvalité och kompetens i en åldrande befolkning. Vi ser därför en mängd olika projekt inom omsorgen för att automatisera och digitalisera. Att strömlinjeforma men också anpassa insatser med hjälp av teknik ökar både tillgänglighet och delaktighet från medborgarna. Att låta uppgifter som rutinartade ärendehantering skötas automatiskt och digitalt frigör tid och resurser. 

Ett annat område som snabbt utvecklas och förändras till följd av nya innovationer är utbildning och kompetensutveckling. Genom VR (Virtual Reality) eller AR (Augmented Reality) kan pedagogik och behandling totalt ändra skepnad. Aldrig tidigare har vi haft möjlighet att så verklighetsnära och upplevelsebaserat fått lära oss nya saker.

Jag har under alla mina år som lärare inom området våldsprevention tyckt att det funnits ett område vi aldrig riktigt lyckats påverka, nämligen den stress som drabbar medarbetare som har att hantera mycket utmanande och utsatta situationer i sitt arbete.

Det tycks vara så att vi alltid kommer till en inlärningsgräns med rollspel, e-learning och traditionell undervisning som faktiskt gör att den nödvändigaste informationen och kunskapen vid hantering av pågående våld eller utmanande beteenden inte finns kvar trots omfattande utbildning och träning. Det är oerhört spännande att på olika vis få bidra till genom stressreducerande våldspreventiv VR-träning utvecklad av Framvik produktion AB.

Vi ska inte underskatta kraften och möjligheterna med nya innovationer, nya lösningar på gamla problem. I dessa båda företag är vi kvinnliga ledare med bred och djup kompetens. Något som lyfts fram särskilt i tech-branschen. Jag ser det som att vi bara är i början av en lång och expansiv utveckling inom välfärdsteknikområdet. Inom mina områden, hot och våld på jobbet samt våld i nära relation har jag sett verkligt lyckade samarbeten mellan myndigheter, kommuner, företag och akademin.

Maria Bauer


Beteendevetare.

Författare och internationell talare.
Våldsexpert i EWL (European Womens Lobby) och Bright Act.