Ja till stärkta rättigheter i skyddat boende

Den 1 april 2024 börjar de nya lagändringarna att gälla.
barn skyddat
Barnperspektivet stärks i och med den nya lagändringen. Foto: Getty Images

Regeringen har tagit beslut för nya regleringar för ett förbättrat skydd och stöd för barn och vuxna i skyddat boende. Den 1 april 2024 börjar de nya lagändringarna att gälla.

Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende blir tillståndspliktigt och ska regleras i socialtjänstlagen. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt, och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser.

Några av de nya bestämmelserna:

  • Krav på tillstånd från IVO.
  • Både barn och vuxna kan ges rätt till insatsen.
  • Möjlighet till hälsoundersökning och skolgång för barn

Regeringen tog beslutet om stärkta rättigheter i skyddat boende (SoU6) den 15 februari. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

Här förklarar juristen Lovisa Kronsporre de nya bestämmelserna (klicka).

Related posts