Migration

Inventerar akutboende för flyktingar från Ukraina

Ängelholms kommun står redo att ta emot människor som flyr från kriget i Ukraina.

Länsstyrelserna inventerar hur många boendeplatser som kan ordnas i varje kommun.

Enligt Migrationsverket kan Sverige behöva ta emot 76 000 krigsflyktingar från Ukraina under mars–juni. Länsstyrelserna inventerar hur många boendeplatser som kan ordnas i varje kommun.


Migrationsverket har uppdraget och ansvaret för att tillhandahålla boende till alla som söker skydd i Sverige. Just nu upphandlas tusentals boendeplatser för att klara flyktingströmmen från Ukraina, men man behöver hjälp från flera håll. 
 
– I det här läget måste hela samhället hjälpa till. Kommuner, frivilligorganisationer och civilsamhället i stort – er stöttning behövs, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni. Då skulle 40 500 bostadsplatser behövas. I ett lägre scenario har man räknat på 8 000 platser och ett högre scenario 168 000 platser. 

Migrationsverket har bildat en myndighetsgrupp, ”Nationella migrationsgruppen”, för att effektivisera samverkan och förbättra koordinationen. I den nationella gruppen ingår förutom Migrationsverket även Polismyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna.

Länsstyrelserna ska inventera befintliga lokaler, anläggningar och enklare boenden som kan användas på kort och lång sikt som tillfälliga boenden.

2 500 boendeplatser finns i Skåne 

 Länsstyrelsen Skåne har inventerat vad de skånska kommunerna har för kapacitet. Cirka 2 500 tillfälliga boendeplatser har identifierats fördelat på 21 kommuner. Sju kommuner har svarat att de inte har möjlighet att erbjuda boende i dagsläget och fem kommuner har inte kommit in med svar.

– De tillfälliga boendeplatser som kommunerna kan erbjuda är av olika karaktär. Vi har fått in gymnastiksalar, oinredda kontor och före detta äldreboenden, men också en del lägenheter. Vissa är klara inom en snar framtid och andra först i maj, säger Patrik Åkesson tillförordnad samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen Skåne.

De långsiktiga behoven av bostäder löser Migrationsverket genom upphandlingar. Sedan behövs evakueringsplatser på kort sikt som ger tak över huvudet; 1 000 behövs direkt och totalt 4 000.

– På Länsstyrelsen fortsätter vi att arbeta som Migrationsverkets kontakt till kommunerna. Närmast träffas vi i den inriktnings- och samordningsfunktion där Länsstyrelsen arbetar gemensamt med berörda myndigheter och skånska kommuner, säger Patrik Åkesson.

HVB-hem och äldreboende används i Ängelholm

I Ängelholms kommun står boende för 37 personer klara på tisdag den 15 mars och ytterligare 200 platser på torsdag den 17 mars. 

De lokaler som kommer att användas är i första hand tidigare HVB-hem; Pilen och Östervärn i Munka Ljungby och äldreboendena Karlsgården och Kungshaga som står tomma inför ombyggnad och renovering.

– Det är svårt att i nuläget säga hur stort behovet kommer vara, men vi fokuserar nu först och främst på att lösa den akuta situationen. Att vi i Ängelholms kommun snabbt växlar upp och ställer om i våra verksamheter är ett sätt för oss att visa att vi bryr oss om och tar vårt ansvar för vad som händer i en orolig omvärld, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M).