Migration

Hedersrelaterat våld – ny metod för varaktig förändring

Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg har båda gedigen erfarenhet av socialt arbete med hedersrelaterat våld. Foto: Marcus Gustafsson

Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg ger ut en handbok för socialtjänsten om hedersrelaterat våld och förtryck. Boken visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg ger ut en handbok för socialtjänsten om hedersrelaterat våld och förtryck. Boken visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.


Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Här kan du läsa en intervju med Marie Christou-Kressner (klicka).

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer i en hederskontext inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. 

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Källa: Gothia Kompetens