Migration

Frukostseminarium ”Flickor på flykt – vad händer sen?”

Foto: Getty Images

Socialstyrelsen bjuder in till frukostseminarium den 27 oktober för att tala om situationer för flickor på flykt, med bland annat generaldirektör Olivia Wigzell som talare. 

Socialstyrelsen bjuder in till frukostseminarium den 27 oktober med bland annat  Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, Anna-Karin Ödbrandt, enhetschef för utredningsgruppen för ensamkommande barn Trollhättans kommun, Maboba Madawi, ordförande i Ensamkommandes förbund i Malmö med flera.

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De flesta placeras i nätverkshem, en typ av familjehem som barnet oftast redan känner.

Seminariet utgår från en analys om läget i socialtjänsten som Socialstyrelsen lämnade över till regeringen i juni 2017. Rapporten fokuserar bland annat på ensamkommande flickor och hur situationen för dem såg ut i 74 kommuner. Vad kan olika instanser göra tillsammans för att möta dessa flickors behov?

Det här frukostseminariet direktsänds även via Socialstyrelsens webplats.

Målgrupp för seminariet vänder sig till dem inom Socialtjänsten och kommer i kontakt med ensamkommande barn och är intresserad av att ta del av ny kunskap.

Läs mer här