Europeisk konferens om ensamkommande barns situation i Stockholm!

Denna vecka arrangerar Socialstyrelsen en Europeisk konferens om mottagande av asylsökande barn och unga, i Stockholm.
Delegater från 22 länder ska delta, och syftet är att utbyta erfarenheter av mottagandet av de tiotusentals barn och unga som kommit till Europa de senaste åren.

Foto: Getty Images

Denna vecka arrangerar Socialstyrelsen en Europeisk konferens om mottagande av asylsökande barn och unga, i Stockholm.
Delegater från 22 länder ska delta, och syftet är att utbyta erfarenheter av mottagandet av de tiotusentals barn och unga som kommit till Europa de senaste åren.

Enbart under 2015 så sökte 35000 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige, vilket har varit en utmaning i att säkerställa ett gott mottagande och god vård och omsorg på längre sikt.
I våras fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att upprätta ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga, där syftet var att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att ge god vård och omsorg.
Det här arbetet pågår för fullt och den konferens som nu ska arrangeras tillsammans med organisationen för European Social Network samlar inte mindre än 170 delegater i två dagar, 23-24 oktober.
Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister tillsammans med socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell invigningstalar.
Kunskapscentret som Socialstyrelsen startade i våras har redan hunnit med mycket, bland annat en analys av läget i socialtjänsten, och metodstöd kring de barn som kommer till Sverige och uppger att de är gifta.
Analysen i socialtjänsten visar att många kommunrepresentanter har uppgivit en oro kring de ensamkommande barnen, och att de idag som grupp mår sämre både psykiskt och fysiskt än de barn som kom till Sverige före hösten 2015.
De långa handläggningstiderna, oron om de får stanna påverkar barnen negativt.
Vid en rundringning som Socialstyrelsen gjorde i i vintras till ca femtio kommuner, så framkom att tre barn hade begått självmord och car 70 ensamkommande hade försökt att ta sitt liv under 2016-2017.
Nu ska Karolinska Institutet genomföra en nationell kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet hos gruppen ensamkommande barn och unga.
Ett annat stort problem är att många av barnen och de unga som får avslag på sin asylansökan, väljer att stanna olagligt i landet och då löper stor risk att fara illa på olika sätt.

Under konferensen ska inte bara de ensamkommande barnens situation diskuteras, utan också frågor som rör asylsökande barn som kommit med sina familjer eller anhöriga. 

Källa: Socialstyrelsen

Related posts