Det här är årets teman på SSILs utbildningsdagar

Evin Cetin föreläser på tema: Gängkriminalitet på flera orter under 2024.
Evin Cetin
Evin Cetin är jurist, föreläsare och författare till boken "Mitt ibland oss". Foto: Privat

Under 2024 kommer SSIL att arrangera utbildningsdagar med fokus på flera samhällsaktuella teman, som gängkriminalitet, våld, missbruk och hedersproblematik. Evin Cetin, Mehdi Adnan Mossa och Gunnar Appelgren är några av föreläsarna på de populära och kostnadsfria utbildningsdagarna som syftar till att öka förståelsen för och hanteringen av komplexa utmaningar inom vård- och omsorgssektorn.

Evin Cetin, jurist, föreläsare och författare, kommer att dela med sig av sina erfarenheter och insikter från möten med både offren och förövarna av gängvåld. Hennes bok ”Mitt ibland oss” utforskar djupet av gängkriminalitet, från de som beordrar mord till de som lever med hotet om att själva bli offer. Cetin betonar vikten av att förstå vad som driver unga människor till kriminellt beteende och argumenterar för att erbjuda dem bättre alternativ för att bryta cykeln av kriminalitet.

”Jag mötte dem som en medmänniska med ett genuint intresse för till exempel vad som driver de här killarna till att trycka av pistolen och döda en person som de kanske varit vän med tidigare. För ingen föds till att döda, man har fått stå ut med mycket för att kunna trycka av”, säger hon i en intervju med tidningen Omtanke.

Mehdi Adnan Mossa talar till stor del av egen erfarenhet och fokuserar på riskfaktorer för unga i dysfunktionella familjer med hederskontext och analysera drivkrafter och hinder i kriminella miljöer. Han kommer även att dela insikter om vägen ut ur kriminalitet och framgångsfaktorer för dem som vill lämna den kriminella banan.

Gunnar Appelgren, en erfaren kriminalkommissarie som bekämpar organiserad brottslighet, förespråkar en gemensam strategi för att hantera våld i nära relationer, våld i offentlig miljö och våld i kriminella miljöer. Han delar med sig av sin långa erfarenhet och insikter om att bekämpa dessa former av brottslighet.

Gängkriminalitet ett efterfrågat ämne

– SSILs val av gängkriminalitet som huvudtema på utbildningsdagarna i de större städerna är en respons på den ökande efterfrågan och den eskalerande situationen i Sverige. SSIL har över tio års erfarenhet av att arrangera utbildning och seminarier över hela landet med relevanta ämnen och föreläsare, berättar Robert Jonsson på SSIL– För vård och omsorg.

Även en lokal polis kommer att involveras för att ge en lokal förankring och belysa specifika utmaningar och samverkan på varje plats. Bland dem finns Daniel Johnsson, kommunpolis Hisingen i Göteborg, som kommer att diskutera vikten av polisens samverkan och användningen av cylindermodellen för att kartlägga och säkra områden.

I Malmö blir det Daniel Mårtensson, kommunpolis på lokalpolisområde norr i Malmö och koordinator i GVI (gruppvåldsintervention, Sluta skjut) som föreläser tillsammans med Tomas Aggebrandt, områdespolis i södra Malmö.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

En annan nyhet för 2024 är att Dagen för Skyddat Boende som SSIL arrangerar tillsammans med Stiftelsen Insats skyddat boende kommer att hållas i både Stockholm och Göteborg.

Hedersvåld och kontroll

Några av utbildningsdagarna har tema: Kontrollerande personligheter, våld och missbruk. Där kommer Helena Bingham tala om kontrollerande personligheter med fokus på våld och missbruk. Charlotta Donohue föreläser om hedersproblematik och vilka konsekvenser det har för den utsatta. Hur kan man som yrkesverksam identifiera, förstå och förhålla sig till denna form av våld, dominans och kontroll?

För att få ett juridiskt perspektiv på frågan kommer advokat Nina Tiberg fokusera på att utbilda kring förbättringar av rättssäkerheten för barn i vårdnads- och umgängesmål. Vad är socialtjänstens roll? Hon delar erfarenheter från sitt arbete som advokat, diskuterar lagregleringar, domstolarnas hantering av frågor om missbruk och våld inom familjen, samt rättsosäkerheten för små barn i tvistande föräldrars vårdnad.

– Totalt planeras 13 utbildningsdagar under 2024 med olika teman. Samtliga utbildningstillfällen är kostnadsfria och öppna för bokning på ssilutbildningsdagar.se. Årets utbildningsdagar kommer att vara en möjlighet för yrkesverksamma inom vård och omsorg att fördjupa sina kunskaper och bidra till att adressera och lösa de aktuella problemen inom samhället, säger Fredrica Berg, marknadschef på SSIL.

Vårens utbildningsdagar

Eskilstuna, 6 februari

Göteborg, 22 februari, tema: Gängkriminalitet

Sundsvall, 14 mars

Malmö 11 april, tema: Gängkriminalitet

Örebro, 3 maj, LSS

Uppsala, 14 maj, tema: Gängkriminalitet

Stockholm, 29 maj, Dagen för Skyddat Boende

Mer info och anmälan på ssilutbildningsdagar.se

Related posts