Yoga ska få frigivna att må bättre

Forskning visar att yoga har positiva effekter på kriminella, så som ökad mental hälsa, mindre aggressivitet och bättre impulskontroll. Därför lanserar Yogobe särskilt framtagna videobaserade program i samarbete med Prison Yoga Project.
Peter Munteanu

Forskning visar att yoga har positiva effekter på kriminella, så som ökad mental hälsa, mindre aggressivitet och bättre impulskontroll. Därför lanserar Yogobe särskilt framtagna videobaserade program i samarbete med Prison Yoga Project.

Forskning visar att yoga har positiva effekter på kriminella, så som ökad mental hälsa, mindre aggressivitet och bättre impulskontroll. Därför lanserar Yogobe särskilt framtagna videobaserade program i samarbete med Prison Yoga Project.

– Många som är intagna eller frigivna lider av psykisk ohälsa som ångest och depression samt sömnstörningar och har problem med sin impulskontroll. Yoga visar positiva effekter och vårt arbete kan leda till en effektiv och trygg återanpassning. Det bidrar till en sundare samhällsutveckling, säger Peter Munteanu, vd för den digitala hälsoplattformen Yogobe.

Den psykiska ohälsan bland de som sitter eller har suttit på anstalt är utbredd och förekomsten av diagnoser som ångest, depression samt sömnstörningar är betydligt vanligare jämfört med befolkningen i övrigt. Studier visar att regelbunden yoga leder till mindre stress och aggressivitet, bättre sömn och ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande. Studier har också visat att personalen gynnas då de lär sig mer om stressreducerande tekniker samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom en ökad tillit mellan klienter och personal som utövar yoga tillsammans.

Hälsoföretaget Yogobe lanserar därför digitala program och stöd inom terapeutisk och trauma-anpassad yoga. Innehållet är framtaget av yogaläraren Eva Seilitz och yogaterapeuten Josefin Wikström i ett ideellt samarbete med ledande forskare, intagna och yogainspiratörer från Sverige och världen. Detta görs inom ramen för den internationella samarbetsorganisationen Prison Yoga Project för att möta vanligt förekommande behov och diagnoser för individer som är eller har varit frihetsberövade.

Målet med dessa program och digitala stöd är att ge ökade förutsättningar för en icke-kriminell livsstil och motivation att aktivt påverka sin framtid och livet på utsidan. Programmen innehåller livskunskap, reflektioner, intervjuer, föreläsningar samt klasser inom yoga och meditation för att guida till en kursändring i livet.

Som ett stöd i rehabiliteringen efter frigivning erbjuder Yogobe alla medlemmar i KRIS (Kriminellas revansch i samhället) tillgång till programmen gratis i 12 månader. KRIS är en organisation som drivs av tidigare kriminella vars främsta uppgift är att verka för ett liv utan droger och kriminalitet.

– Att använda digital teknik för att möta ett växande samhällsproblem känns angeläget och viktigt. Denna insats är kostnadseffektiv och totalt tillgänglig för alla. Såväl i slutenvården som ute i samhället, säger Peter Munteanu.

Om Prison Yoga Project på Yogobe:

– Digital plattform med ett utbud av yoga som är resultatet av 20 års pedagogiskt utvecklingsarbete samt baserat på den senaste forskningen för att främja hälsosammare vanor.

– Innehåller olika yoga- och avslappningsprogram samt dans och inspiration i form av intervjuer med de som leder utvecklingen inom Prison Yoga Project globalt.
– Kursledarna är specialister inom yoga anpassad för anstaltsliknande miljöer, yogaterapi, trauma, posttraumatiskt stressyndrom, dans och mindfulness.
– Tidigare intagna som arbetar med yoga efter sin frigivning leder delar av programmen.
– Fungerar som ett stöd till olika professionella behandlingsmetoder, men också till personal som arbetar med yoga inom anstaltsliknande miljöer.
– Deltagarna kan träna helt på sina egna villkor eller enskilt i sina bostadsrum eller i grupp.
– Våra program och klasser riktar sig även mot personal som ofta upplever höga stressnivåer och sömnstörningar.
– Som ett stöd i rehabiliteringen efter frigivning får KRIS-medlemmar och andra frigivna tillgång till Prison Yoga Project på yogobe.com gratis under ett års tid.

Related posts