Webbkurser om suicid anpassas till fler verksamheter

Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) har uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård. 
Nu kan fler få kunskap i att upptäcka

Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) har uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård. 

För att förebygga suicid, och därmed rädda liv, behöver fler uppmärksamma, reagera och agera. Därför har Region Skånes webbkurser SPiSS (Suicidprevention i svensk sjukvård) uppdaterats och anpassats till verksamheter även utanför sjukvård.

I Skåne tar ungefär 200 människor sitt liv varje år. För att fler ska kunna känna sig trygga i mötet med människor som kan vara suicidnära, behöver alla som arbetar nära människor en grund att stå på. Därför togs utbildningen SPiSS fram av psykiatrin i Region Skåne, där utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare.

– De flesta har svårt för att prata om suicid, även i vården där man kanske möter det oftare. Det är lätt att tänka att det är något som psykiatriker tar hand om, men det finns så mycket som alla medarbetare och medmänniskor kan göra på vägen dit, säger Sara Probert-Lindström, kurator och legitimerad psykoterapeut i vuxenpsykiatrin i Lund i ett pressmeddelande.

Bättre anpassat för fler

Under snart tio år har SPiSS ständigt utvecklats och nya fokus och teman har tillkommit. Nu har Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner och idéburna verksamheter uppdaterat SPiSS:s webbkurser. Dessa är nu bättre anpassade till verksamheter utanför sjukvård så att alla, som arbetar nära människor i utsatta situationer. Så att fler kan få kunskap i att upptäcka, möta och förstå självmordsnära människor och hjälpa dem att hitta alternativ till självmord.

Utbildningen är tillgänglig för alla på www.skane.se/spiss. På detta sätt kan andra regioner, kommuner och idéburna verksamheter använda sig av SPiSS. Något som regionerna Kronoberg, Halland, Värmland, Gävleborg redan gör. Utbildningen används också av många intresseorganisationer, som exempelvis Röda Korset, som använder SPiSS i introduktionen till volontärarbete.

– När det gäller mörka tankar och suicid är det bra att prata och ställa frågor, inte bara inom vården men även mellan vänner och kollegor. Inget inom forskningen tyder på att detta kan leda till ökad risk. Tvärtom kan risken minska genom att frågor ställs. Antingen att det leder till att man får kontakt med vården eller bara att man känner sig mindre ensam med sina mörka tankar, säger Sara Probert-Lindström.

Related posts