VR-arbetsplatser tränar bemötande

På två olika interaktivt virtuella arbetsplatser, ett socialkontor och en BUP-mottagning, får socialarbetare inom missbruks- och beroendevården samt blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på olika situationer och bemötanden. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov samt att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

På två olika interaktivt virtuella arbetsplatser, ett socialkontor och en BUP-mottagning, får socialarbetare inom missbruks- och beroendevården samt blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på olika situationer och bemötanden. Syftet är att förebygga negativa konsekvenser för barnen och uppmärksamma deras behov samt att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Vuxna familjemedlemmars missbruk och psykiska ohälsa påverkar barnen. Risken för att de ska hamna i eget missbruk är mellan fyra och sju gånger högre än hos andra barn. För att förebygga negativa konsekvenser behöver barnens behov uppmärksammas när föräldrar får vård för sitt missbruk/beroende. Erfarenheten visar också att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och för att hjälpa olika yrkesgrupper med att hitta rutiner för att exempelvis ställa frågor om föräldraskap och barns behov med sina vuxna klienter eller hur man ska närma sig ämnen som våld i nära relationer så har man på Kunskapsguiden nu skapat vituella miljöer där man kan öva på detta. Man övar mot en filmad klient som ger olika svar och reaktioner beroende på frågor och utifrån det får man sedan välja hur man går vidare. Mer information hittar du i länken nedan.

Läs mer om det virtuella socialkontoret här 

Related posts