Vitt snus och spel om pengar ökar hos unga

CAN ser en kraftig ökning av spel om pengar bland de unga i årets skolundersökning.
CAN
Vitt snus fortsätter att öka trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022.

Användandet av vitt snus ökar bland unga i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det visar årets nationella skolundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Vi kan se att ungas användning av vitt snus fortsätter att öka även i år, trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022, säger Siri Thor som är utredare och forskare hos CAN och huvudredaktör för årets rapport.

Rapporten visar att 13 procent av niorna och 24 procent av gymnasieeleverna har använt vitt snus de senaste 30 dagarna.

Vidare syns en kraftig ökning av spel om pengar bland de unga där de uppmätta nivåerna är de högsta sedan mätningarna startade.

– Ökningen av spel om pengar är särskilt markant bland pojkar i gymnasiets år 2 där 40 procent har spelat om pengar de senaste 12 månaderna, säger Siri Thor.

En liten grupp står för en större konsumtion

När det gäller narkotika är det är 7 procent i nian och 15 procent i gymnasiets år två som svarar att de använt narkotika någon gång. För första gången har man analyserat hur stor andel av dessa som använt narkotika ofta. Resultaten synliggör att en liten grupp står för den större delen av narkotikakonsumtionen.

– Av dem som använt narkotika så är det ungefär en tiondel som står för en den största delen av bruket. Ett liknande mönster syns i den vuxna befolkningen, säger Siri Thor.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland svenska skolungdomar under en längre tid. Nedgången har dock stannat av i båda årskurserna. I årets undersökning svarade 39 procent i årskurs 9 och 70 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol (100 %) uppgick till 0,9 liter i årskurs 9 och 2,3 liter i gymnasiets år 2. Detta är historiskt låga nivåer

CAN:s nationella skolundersökning handlar om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Mer än 10 000 elever deltog i årets undersökning. Totalt har över 300 000 elever deltagit sedan undersökningens start (för åk 9: 1971 och för gymnasiets år: 2004).

Här kan du ladda ned rapporten.

Related posts