Vitalis speglar utvecklingen inom ehälsa

Med fler medverkande och utställare än någonsin har Vitalis - nordens största mötesplats kring eHälsa fördubblats på fem år. En av de tydligaste trenderna är det växande intresset från internationella besökare som vill ta del av den branschledande forskningen, teknologin och innovationerna på plats.
Vitalis fokuserade på ny teknik och innovationer.

Med fler medverkande och utställare än någonsin har Vitalis – nordens största mötesplats kring eHälsa fördubblats på fem år. En av de tydligaste trenderna är det växande intresset från internationella besökare som vill ta del av den branschledande forskningen, teknologin och innovationerna på plats.

Med fler medverkande och utställare än någonsin har Vitalis – nordens största mötesplats kring eHälsa fördubblats på fem år. En av de tydligaste trenderna är det växande intresset från internationella besökare som vill ta del av den branschledande forskningen, teknologin och innovationerna på plats.

Årets Vitalis på Svenska Mässan blev den klart största hittills – och befäste därmed sin ställning som Nordens ledande eHälsomöte. I år drog mässan och konferensen totalt 6 242 medverkande jämfört med 5 050 i fjol, en ökning med 23 procent.

– Faktum är att vi slagit publikrekord fem år i rad. Vitalis har blivit dubbelt så stor på den här tiden, säger Maria Sterner, affärsansvarig på Vitalis.

I år hade Vitalis också ett större internationellt inslag än någonsin med besökardelegationer från Kina, Indien, Baltikum och Norge och nya utställare från bland annat USA, Japan, Israel och Taiwan.

– Många av mina kollegor i Europa har talat mycket väl om Vitalis. Och nu, när jag är här för första gången, kan jag verkligen hålla med! Det här är en av de viktigaste konferenserna kring eHälsa vi har i Europa, säger Dipak Kalra, President, europeiska innovationsinstitutet i HD, London.

Det var också rekord i antalet utställare, 210 stycken mot 198 förra året.

– Vi har fått en väldigt fin respons på våra aktiviteter under taglinen See your whole patient, som går ut på att ge samlad tillgång till alla data runt en patient. Vi har mött exakt den målgrupp vi hoppades på här på Vitalis. Vi är väldigt nöjda och kommer definitivt tillbaka nästa år, säger Ben Ramsay, account manager, Hyland Software, USA/Storbritannien.

Vitalis matchmakingtjänst, som syftar till att skapa en plattform för framtida samarbeten mellan näringsliv, investerare, akademi samt hälso- och sjukvårdsaktörer, nyttjades mer än någonsin med 300 förbokade möte.

Vitalis snabba tillväxt speglar utvecklingen inom eHälsa.

– Fler och fler förstår hur viktiga de här frågorna är. Och vi har lyckats fånga aktuella ämnen, tror Maria Sterner.

Ett exempel är Robotics-området på mässan, som fått fler aktörer och vuxit kraftigt. Konferenssatsningen på AI, artificiell intelligens, är ett annat.

– Vi fokuserade på AI redan i fjol, men det har hänt mycket under året. Det har börjat implementeras och användas inom vården, så intresset har ökat ytterligare. Och då finns det mer att prata om.

Innovationsfokuset var också tydligt under konferensen, exempelvis på Demo@vitalis, där utvalda bolag live-demonstrerade sina innovativa lösningar på 200 sekunder.

– Vi försöker ständigt vara nyskapande och testa nya saker. I år hade vi till exempel Recruitment Slam för första gången, där företag fick pitcha sig själva på scen för att locka till sig nya medarbetare, berättar Maria.

De utmärkelser som delas ut på Vitalis drog också till sig rekordintresse. Årets tre vinnare blev:

Cross Technology Solutions i Lundtilldelades eHealth Award 2019. I juryns motivering framhålls att deras lösning bidrar till en mer personcentrerad vård: ”De möjliggör rätt vård, vid rätt tid, till rätt patient och att vårdgivaren proaktivt kan vårda fler med samma resurser.”

Hammarö kommun i Värmland blev Sveriges eHälsokommun 2019. I motiveringen sägs bland annat: ”En kommun som med modiga politiker, klok ledning och engagerade medarbetare visar att digitalisering inte främst handlar om teknik, utan om snabb förändring av beteenden och arbetssätt.”

Marie Persson och Maria Boström från Region Dalarna mottog Vitalis Stipendium 2019. De har utvecklat Astmakollen, ett webbaserat stödprogram för patienter med astma som implementerats på alla vårdcentraler i regionen.

Så här tyckte några utställare om årets Vitalis:

Karin Bergström, projektledare, Västra Götalandsregionen:

”Vi ville kommunicera ut alla nyheter kring digitaliseringen i vården och visa upp våra projekt ihop med andra aktörer. Vi hade också ett eget seminarium här på Vitalis, Tillsammans i en digital vardag, dit vi bjöd in 450 av våra egna medarbetare. Intresset har varit enormt!”

Anne Västgård, policyansvarig, Roche Diagnostics:

”För oss har årets Vitalis varit superspännande! Vårt mål var att synliggöra de nya möjligheterna att göra diagnostik och minska trycket på den akuta sjukvården. Vi har haft många givande samtal, precis som vi hoppades.”

Och så här tyckte några besökare:

Johan Ulander, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan:

”På årets Vitalis besökte jag många journalleverantörer, det har varit jätteintressant. Dessutom otroligt givande seminarier, till exempel om utvecklingen inom AI. Väldigt bra föreläsare – väldigt bra mässa!”

Tuomas Ylä-Kauttu, director, Etsimo Healthcare, Helsingfors:

”Jag ser Vitalis som en utmärkt plattform för att föra de nordiska länderna närmare varann inom eHälsa. Jag uppskattar också de internationella panelerna. Kvaliteten har genomgående varit väldigt hög!”

Related posts