HVB

Viktigt att se till helheten i beroendevård

Korpberget Behandlingscenter. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Korpberget Behandlingscenter ligger naturskönt i Höga Kusten på Svanö. En lugn och harmonisk plats kan behövas om man behöver jobba med sig själv för att bli nykter och drogfri.

Korpberget Behandlingscenter ligger naturskönt i Höga Kusten på Svanö. En lugn och harmonisk plats kan behövas om man behöver jobba med sig själv för att bli nykter och drogfri. Genom ett holistiskt synsätt behandlas både beroendet och bakomliggande problem där det första steget är att få insikt om att beroende är en sjukdom.

Höga Kusten-bron ståtar majestätiskt en bit bort från Svanö, som ligger avskilt och idylliskt mitt i Ångermanälven. Det går en bro över till ön som har blivit som en oas för tillfrisknande där många väljer att bo kvar efter avslutad behandling.

– De flesta som kommer till oss har anknytningsproblem. Här får de knyta an till något, möter någon som tror på dem och får sitt liv tillbaka, säger Janne Öhlén som är behandlingsansvarig på Korpberget.

Det är ett stort behandlingscenter med 60 platser i primärbehandlingen inkluderat den fördjupade behandlingen för män och kvinnor med beroendeproblem. Primärbehandlingen pågår mellan sex veckor upp till tre månader och därefter kan man söka en fördjupad behandling (halvvägshus) i tre till sex månader. Det finns även en behandling för unga män med begynnande missbruk, kriminalitet och antisocialt beteende som kallas Korpnästet och där tillståndet tillåter åldrar mellan 15-20 år.

– Behandlingen består av en professionalisering av 12-stegsprogrammet och med KBT-inriktade metoder där vi belyser och bearbetar de underliggande orsakerna till det som visat sig blivit ett beroende. Det är som ett ”isberg”, där man bara ser toppen och under ”ytan” så döljer sig det som behöver synas. Orsaken kan handla om undertryckta och otillfredsställda behov.

De flesta som kommer till Korpberget har växt upp i dysfunktionella familjesystem. Det kan vara avsaknad av omsorg, psykisk ohälsa, våld och missbruk som har pågått i generationer. Första steget är att ge kunskap och förståelse om beroendesjukdomen för att sedan kunna läka och hitta andra strategier att leva nykter och drogfri, en dag i taget.

Korpberget startades i början på 1980-talet och är känd för att bedriva adekvat och omsorgsfull behandling, alltid med klienten i fokus. De fortsätter hela tiden att utvecklas och de värnar om personalen.

– Personalen är som instrument som måste vara välstämda för jämnan. Vår personal får bearbeta sig själva genom egen personlig utveckling, det är som en ledstjärna för Korpberget, säger Janne.

Stor fördel med avskildheten

Det är en stor fördel att behandlingscentret ligger avskilt. Helst skulle man önska att klienterna även avstår från sociala medier och andra yttre faktorer. Med stöd av IVO har Korpberget hittat nya vägar för mobilanvändande och ständig utbildning om sociala mediers påverkan pågår under behandlingstiden.

Förutom 12-stegsbehandling består behandlingen av gruppterapi där man varje vecka går igenom olika teman som man får undervisning om och det därefter ges övningar och arbetsuppgifter kring.

– Sjukdomsbegreppet – att lära sig om beroende och att det är en sjukdom – måste komma först. Det ligger mycket skuld och skam där. Då kan de släppa tanken på att det är något fel i karaktären eller i moralen på de som skrivs in i behandlingen. Men i samma stund som de inskrivna kommer till insikt får de också ta sitt ansvar för sitt tillfrisknande och sin läkningsprocess.

Drogpersonligheten är ett annat ämne där man talar om de krafter som vill använda droger. De kan leda till mycket konflikter. Familjesystemet är ännu en viktig sak att belysa.

– Du kanske alltid har haft mat och kläder, men hur var det med den känslomässiga biten? Var det någon som såg dig, tröstade och gav dig en kram när du behövde det eller var det att ”pojkar ska inte gråta”.

Känslor och familj är jobbiga ämnen

Känslor är en annan sak som kan vara jobbigt att prata om, liksom familj. Där är det många som hoppar av. Det är ett känsligt tema. Många försöker hålla sig nykter för familjens skull.

– Det är lätt att sätta upp 12-stegsprogrammet på väggen och säga ”Gör så här”, men man behöver också ta sig ned i problemen som beroendet orsakat för sig själv och andra och ta i tu med det som behöver bearbetas, det är det som delvis kännetecknar Korpberget behandlingscenter. Vi är med dem hela tiden och bygger alliansen med de inskrivna och är också beredda att följa dem till det nya livet i tillfrisknande innan vi lämnar över till remitterande myndigheter för den vidare planerade vården, säger Janne Öhlén.

12-stegsprogrammet, som utvecklades av Anonyma alkoholister, är en effektiv och väl beprövad metod för dem som vill sluta med alkohol och droger.

– Metoden är utan motsvarighet. Det första steget beskriver problemet: ”Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen/beroendet – att våra liv hade blivit ohanterliga”. När du är maktlös är du utan egen kraft, du har provat allt men du klarar inte av det ensam. Genom kapitulation behöver du hitta en ny väg, vägen till tillfrisknande.

12-stegsprogrammet integrerades i Korpbergets behandling 1986 och man fick stort stöd av Daniel J. Andersson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen.

Specialprogram för anhöriga

Metoderna har utvecklats och bidragit till specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar våld och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

– Vi har också ett program för barn som växer upp i beroende. Barn lägger ofta skulden på sig själv och det är viktigt för dem att få veta att beroendet är en sjukdom. Det är också 4-7 gånger högre risk att barn som vuxit upp med beroende själv utvecklar beroendesjukdom, berättar Emil Lilja på Korpberget.

Han vill också betona vikten av anhörigprogrammet.

– Vi förstod tidigt att det inte går att skicka hem en nykter klient till ett familjesystem som fortfarande är utan insikt om familjemönster som är mindre funktionella. Hela familjen behöver bearbeta de här aspekterna, inte minst lära sig vad medberoende innebär, säger Emil.

I utslussningsprogrammet är familjearbetet prioriterat. Fokus ligger också på eget ansvar, ekonomi och friskvård och 12-stegsmöten. Klienten bor i egen lägenhet och får en lämplig sysselsättning. 

Efter ett års nykterhet kan man få hålla föredrag om sin lifestory tillsammans med personal för de övriga inskrivna. Det är nyttigt både för personen själv och de som genomgår behandlingen som får träffa någon som har lyckats.

– Många vill komma och hälsa på här efter några år, vi blir ju som deras andra familj och de är både tacksamma och stolta när de kan visa hur bra de har klarat sig, avslutar Emil.