Reportage

Viktigt att det går snabbt vid akuta placeringar

SSIL förmedlar cirka 3 500 placeringsförfrågningar per år. Foto: Getty Images

Här kan du som vårdköpare inom kommun, landsting och kriminalvård få svar direkt från behandlingshem och boenden som passar för din klient.

Du har väl inte missat den kostnadsfria tjänsten Placeringsservice? Här kan du som vårdköpare inom kommun, landsting och kriminalvård få svar direkt från behandlingshem och boenden som passar för din klient. Matchningen görs av SSIL – För vård och omsorg som sitter i Ljusdal, företaget bakom tidningen Omtanke.

SSIL – För vård och omsorg är ett företag med 20 anställda som fungerar som en länk mellan vårdköpare och vårdgivare. Här kan kommun, landsting och kriminalvård få kostnadsfri matchning för sina placeringsbehov på HVB, Familjehem, LSS, Äldreboende, utredning eller korttidsboende.– Med 26 år i branschen har vi hunnit bygga upp ett heltäckande kontaktnät för alla. Merparten av alla behandlingshem och boenden är anslutna till vårt informationssystem, berättar Monica Engblom, verksamhetschef på SSIL.

Företaget ger ut tidningen Omtanke och arrangerar populära utbildningsdagar, men SSIL är kanske mest känd för tjänsten Placeringsservice. Det är därigenom som vårdköpare får kontakt med de vårdgivare som passar deras behov.

– Man skriver en placeringsförfrågan direkt på vår hemsida. Där skriver man in vem man är och en kort beskrivning på vad man söker, ålder, kön samt geografiskt önskemål. Redan efter 15-30 minuter kan svaren börja droppa in. Handläggaren får en svarslista som fylls på eftersom svaren kommer in. Sedan är det handläggaren som kontaktar de verksamheter som verkar intressanta.

Svar redan samma dag

Att det går snabbt att få svar, redan samma dag, är väldigt viktigt när det handlar om akuta placeringar. Genom att skicka in din förfrågan ser du på en gång vilka boenden som har plats, istället för att du ska behöva ringa runt och fråga på egen hand.

– Placeringsservice är ett jättebra arbetsverktyg för socialtjänsten. Det är väldigt enkelt. Man bara kryssar i vad man vill ha och får upp förslag på en lista. Annars skulle man behöva använda Google och muntliga tips, så det är väldigt bra att få den här hjälpen, säger Elisabeth Hallman. Hon har jobbat med placeringar inom socialtjänsten i 15 år, men är nu på andra sidan, då hon arbetar som verksamhetschef på Ebba HVB i Aneby.

– Det är ett bra verktyg för oss också. Ibland kan det vara lite för lite information, så jag föredrar när man inte skriver alltför kortfattat. Det är lättare för oss som måste göra en lämplighetsbedömning om vi får en ordentlig beskrivning, så vi inte måste säga nej när vi sedan får resten av informationen.

Men det är heller inte bra att skriva för långt och SSIL råder också att vara specifik när det gäller problematik och behov. Då är det större chans att få en bra träff. Man kan även lägga till saker som att personen vill ta med sitt husdjur.

– Sedan är det bra att rikta in sig på ett snävare geografiskt område i början och sedan utöka om det behövs, istället för att ange att man kan tänka sig hela Sverige. Inom LSS är det mer ont om platser, särskilt i storstadsområdena, säger Monica Engblom.

Du kan stänga din förfrågan när du är nöjd och du förbinder dig inte till något. Svarslistan är tillgänglig i 21 dagar.

– Överst i svarslistan hamnar alla aktörer som det finns ramavtal med. Nästa del är de som passar in på ditt sökområde och längst ner finns de som svarat från kundsystemet och tror sig kunna hjälpa till.

Lägger in allt manuellt

SSIL lägger in alla förfrågningar som kommer in manuellt, för att säkerställa allt ska bli rätt och ingen sekretess finns i text.

– Vi får cirka 3 500 till 4 000 förfrågningar per år. Det kan vara barn, vuxna eller hela familjer. Det här är en snabb och effektiv tjänst som underlättar väldigt för våra vårdköpare. Ofta kanske de har en tanke på ett boende som skulle passa för en viss klient, men de gör ändå en förfrågan hos oss för att se om det finns någon plats ledig.

Kvalitetsindex som är en annan tjänst från SSIL där handläggare som har eller har haft en placering på verksamheten svarat på frågor kring placeringen. Det kan du som handläggare ta del av innan ditt beslut om att placera på verksamheten.

– En undersökning visar att 7 av 10 använder sig av Kvalitetsindex innan de placerar. Verksamheten använder sig av sin rapport för att se sina styrkor men framför allt sina svagheter, som en del i sitt utvecklingsarbete. En produkt som alla borde ha, avslutar Monica Engblom.