Äldreomsorg

Värmen i sommar ger stora utmaningar

På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.

Höga temperaturer kan vara väldigt farligt för äldre, och svårigheterna att samtidigt skydda gruppen mot covid-19 är svårt.

Den senaste veckans extremvärme innebär ytterligare påfrestning i en redan ansträngd situation. Höga temperaturer kan vara väldigt farligt för äldre, och svårigheterna att samtidigt skydda gruppen mot covid-19 är svårt.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en vägledning för framtagande av handlingsplaner för värmebölja. Verksamheter inom vård och omsorg behöver se över sina åtgärder och rutiner för värmeböljor så att de samtidigt följer råden för minskad smittspridning.
Att vistas inomhus tillsammans med andra och samtidigt ha en bordsfläkt eller kylanläggning som blåser kall luft, kan öka smittorisken eftersom de små partiklarna från varje person kan färdas längre sträckor när luften inte står stilla.

Både för vanliga kontor, mötesrum och inom äldrevården behöver man därmed vidta extra försiktighetsåtgärder i värmen.

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

– Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.

– Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
– Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.
– Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
– Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
– Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
– Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.