Vardagssysslor ger ökat välbefinnande på särskilda boenden.

Att man vantrivs på särskilda boenden är en bidragande orsak till sämre kognitiv förmåga, aggressivitet och depression, visar forskning från Umeå Universitet. 

Att man vantrivs på särskilda boenden är en bidragande orsak till sämre kognitiv förmåga, aggressivitet och depression, visar forskning från Umeå Universitet. 

På Umeå Universitet, vid Institutionen för Omvårdnad har man forskat på äldres trivsel i samband med förmågor och symptom, deltagande i aktiviteter och faktorer i den fysiska och psykosociala miljön.
Sabine Björk är doktorand och har studerat de äldres trivsel, hennes tolkning av resultatet av den här studien är att det är viktigt att personer som bor i särskilda boenden ges möjlighet att fortsätta njuta av saker de tycker om att göra och som upplevs meningsfulla.
-Vardagliga aktiviteter skulle kunna användas som omvårdnadsåtgärder för att främja trivsel på särskilda boenden, säger Sabine Björk.

Särskilda boenden kan därför noggrant och systematiskt samla in information om vad personer som bor där önskar och sedan införliva detta i omsorgen, helt vardagliga aktiviteter.
Även faktorer i boendemiljön, och det psykosociala klimatet på avdelningen har en stor inverkan på de boendes trivsel och viktiga faktorer för ett positivt psykosocialt klimat kan vara tillgång på dagstidningar, att få bo på en enhet anpassad för personer med demens, och att boendets entredörr är upplåst under dagtid.
De aktiviteter som var starkast kopplat till trivsel var att få delta i ett aktivitetsprogram och att få klä sig fin och spendera tid med någon som de tycker om.

-Den fysiska miljön har tidigare visat sig ha betydelse för trivsel. Utifrån mina resultat verkar det dock som att det psykosociala klimatet skulle kunna ha en större betydelse, säger Sabine Björk.
Källa: Forskning.se

Related posts