Nyheter

Våldet fortsätter ofta efter separationen

Anledning till umgänge.

De barn som tvingas träffa en våldsam förälder mot sin vilja blir ofta utsatt av våld på nytt av föräldern. Värst utsatta är de som domstolen har dömt till umgänge.

De barn som tvingas träffa en våldsam förälder mot sin vilja blir ofta utsatt av våld på nytt av föräldern. Värst utsatta är de som domstolen har dömt till umgänge. Det visar Unizons rapport ”Umgänge – för barnets bästa?”.

Tidigare rapporterade vi att Unizons sifo-undersökning visar hur 9 av 10 barn får bestående psykiska men och upplever otrygghet, ångest och rädsla av att behöva träffa en förälder som tidigare utövat våld. Rapporten visar också att våldet ofta fortsätter.

Av de svarande (77 personer) som uppgav att de hade haft umgänge med en förälder som utövat våld så uppger 72 procent att de varit fortsatt utsatta av den våldsutövande föräldern efter separation och endast 23 procent utsattes inte för våld igen.

Bland de som dömdes i domstol till umgänge mot sin vilja var det ännu fler, 83 procent, som utsattes för våld efter föräldrarnas separation.

Av de som var dömda till umgänge var det 0 % som ville träffa föräldern och 50 % träffade föräldern för att skydda andra familjemedlemmar. 83 % träffade föräldern för att undvika konflikter och lika många berättade för någon vuxen att de inte ville träffa föräldern. Ändå gjordes ingenting åt saken och 0 % av dessa barn kände tyvärr att vuxna utanför familjen lyssnade på vad som var viktigt för barnet.

Umgänget påverkade också den unga vuxnes tillit till den andra föräldern negativt på både kort och lång sikt. 65-69 procent upplevde ett minskat förtroende till den andra föräldern.

Den vanligaste förövaren var den biologiska pappan (15 procent), följt av den biologiska mamman (9 procent), styvpappan (3 procent), styvmamman (2 procent) samt annan vårdnadshavare (1 procent).

Så här skriver ett par av de svarande:

”Jag uttryckte min ovilja kraftigt, grät och skrek vid överlämningar, ringde polis för att få hjälp, gjorde rymningsförsök och ändå var det ingen som accepterade att jag inte ville.”

”Jag önskar att jag aldrig behövt träffa honom igen som barn/tonåring och att polisen blivit involverad. Nu känns allting försent. Och han är en annan människa nu på många sätt men alla minnen finns kvar. Men eftersom kontakten fortsatte kan han ha tolkat det som att jag ”förlåter” honom. Vilket jag aldrig kommer göra.”

Unizon kräver att tvångsumgänge stoppas och genomförde ett upprop på sin hemsida som samlade 72 000 namnunderskrifter. Dessa överlämnades till justitieminister Gunnar Strömmer under ett riksdagsseminarium den 9 februari. Unizon kommer att följa väldigt noga så att politikerna nu sätter allvar bakom orden om barnets bästa och en gång för alla stoppar tvångsumgänge.