Nyheter

Våld och hot mot förtroendevalda ökar

Foto: Getty Images

Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport visar att mellan 2012-2106 så har hot och våld mot förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige ökat från 19 procent till 25 procent och i landstingen är samma siffror, från 25 procent till 34 procent. 

Sveriges Kommuner och Landstings tredje vice ordförande Emil Broberg säger,
-Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system och kan aldrig accepteras. Det undergräver systemet och kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. Det kan också leda till att en förtroendevald inte vågar ta viktiga men impopulära beslut när ett hot hänger över en personer eller dennes familj. Att yngre både är mer utsatta och uppger att de påverkas mest är extra oroande.

Brottsförebyggande rådets rapport visar bland annat:

-Av samtliga förtroendevalda är kvinnor oftare utsatta för hot i sociala medier. Det har ökat från 8 procent till 15 procent. För män är ökningen från 8 procent till 13 procent.

-storstadspolitiker är utsatta i större utsträckning än förtroendevalda på landsbyggden.

-Den vanligaste orsaken att bli utsatt för hot och våld är att det fattas ett beslut och den vanligaste förövaren är en förargad man.

-Nästan var fjärde av samtliga förtroendevalda har påverkats i sitt uppdrag genom hot, hat och våld. En tredjedel av dessa har påverkats och censurerat sig själva, vilket kan innebära att man inte uttalat sig i en fråga, agerat passivt eller ändrat ståndpunkt i en fråga. Yngre uppger att de påverkas i större utsträckning än äldre.

-Uppdraget att vara ordförande är mer utsatt än att vara ledamot.

Sveriges Kommuner och Landsting har under 10 års tid krävt en skarpare lagstiftning för att hot och våld mot förtroendevalda ska likställas med hot mot tjänsteman. 

Källa: SKL.se