Våld mot barn och kvinnor har ökat under corona

Anmälningarna för våldtäkt mot barn under 15 år har ökat under 2020, jämfört med 2019. Även misshandel och våldtäkt i närstående relation har ökat. Det visar en larmrapport från Huskurage som presenterar statistik från Polisen.

Nina Rung är en av initiativtagarna till den ideella föreningen Huskurage. Foto: Ewa Stackelberg.

Anmälningarna för våldtäkt mot barn under 15 år har ökat under 2020, jämfört med 2019. Även misshandel och våldtäkt i närstående relation har ökat. Det visar en larmrapport från Huskurage som presenterar statistik från Polisen.

Anmälningarna för våldtäkt mot barn under 15 år har ökat under 2020, jämfört med 2019. Även misshandel och våldtäkt i närstående relation har ökat. Det visar en larmrapport från Huskurage som presenterar statistik från Polisen.

Huskurage släpper en larmrapport om den stora ökningen av våld i hemmet under pandemin. Enligt statistik från Polisen så har anmälningarna för misshandel mot en kvinna i närstående relation ökat med 15,4 procent 2020, jämfört med 2019.

Det anmäldes 16 461 misshandelsfall mot en kvinna i en närstående relation under 2020. 4 678 anmälningar om misshandel i nära relation mot en man gjordes under 2020. Där har det också skett en ökning, med 14 procent jämfört med 2019.

När det gäller det sexuella våldet så är det främst det som benämns oaktsam våldtäkt i relation som ökat med 31,7 procent till 83 anmälningar, medan anmälningar om våldtäkt mot kvinnor i relation inomhus ökat med 10 procent till 1 322 anmälda våldtäkter.

Fler än 50 misshandelsfall om dagen anmäls

– Våld mot närstående och mäns våld mot kvinnor är brott med stora mörkertal då utsatta ofta inte anmäler brott de utsatts för. Det är uppenbart att vi inte gör nog för att få slut på mäns våld mot kvinnor då fler än 50 misshandelsfall om dagen anmäls i Sverige. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om, säger Nina Rung, en av initiativtagarna till den ideella föreningen Huskurage.

Barns utsatthet under pandemin har också ökat. Polisanmälda misshandelsbrott mot barn har dock minskat, vilket kan bero på att förskola och skola inte har samma möjlighet att upptäcka våld mot barn under pandemin.

När det gäller sexuella övergrepp mot barn ses en tydlig uppgång 2020. Våldtäkt inomhus mot flickor under 15 år har ökat med 14,5 procent till 1 857 anmälningar under 2020. Våldtäkt mot pojkar under 15 år har ökat med 12 procent under 2020 till 285 anmälda fall.

Sexuella övergrepp mot flickor har ökat stort

Anmälningarna om sexuella övergrepp har ökat med hela 41 procent mot flickor till 777 anmälda brott. För pojkar under 15 år har antalet anmälningar ökat med 13,7 procent till 232 brott.

Bris fick ta emot 40 procent fler samtal under jullovet 2020 jämfört med 2019. De flesta samtal handlade om familjen, om föräldrar som bråkar och dricker för mycket alkohol. Dubbelt så många barn som vanligt berättade om våld från vuxna och missbruk, något Bris ser som en konsekvens av pandemin.

– När pandemin innebär färre sociala kontakter kan grannar vara de enda som kan uppmärksamma våld och annan utsatthet. Därför är det än viktigare att vi agerar. Att vi knackar på hos grannen vi är oroliga för, hämtar flera grannar för mer trygghet och ringer polisen, säger Nina Rung.

 

Related posts