Nyheter

Våld i nära relation uppmärksammas under november

Kommunerna hoppas på att budskapet når ut bättre när kampanjen genomförs bredare.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” vänder sig både till den som utsätts och den som utsätter någon för relationsvåld. Kampanjen pågår 14-25 november.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” vänder sig både till den som utsätts och den som utsätter någon för relationsvåld. Kampanjen är ett återkommande samarbete mellan Norrtälje kommun, Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm och Österåker och den pågår 14-25 november.

– Det är ett viktigt budskap och i år satsar vi extra på att nå unga människor i kanaler där de befinner sig, säger Eva Elelid på Trygg i Norrtälje kommun (Tink).

– Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring våld i nära relation och att det påverkar den psykiska hälsan. Kampanjen syftar också till att bredda den vanliga uppfattningen om vad våld i nära relation är. Även tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll är våld i nära relation, säger Eva Elelid.

Konsekvenserna av våld i en parrelation kan också vara mer skadliga för unga än för vuxna. Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet.

Kommunerna vill genom kampanjen berätta om det stöd och råd som både våldsutsatta och våldsutövare oavsett ålder kan få för att kunna bryta destruktiva relationer. Den som behöver hjälp uppmanas kontakta kommunen där man bor.

Under kampanjens andra vecka startar den nationella kampanjen ”En vecka fri från våld” där våldet ännu mer kommer att uppmärksammas i Sverige och internationellt.