Vad är kvinnors och flickors roll i den organiserade brottsligheten?

"Vi behöver veta mer om kvinnors och flickors delaktighet i de här miljöerna"
flickor gängkriminalitet
Det finns tecken på att kvinnors delaktighet inom kriminella miljöer ökar.

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utreda skillnader mellan pojkars och mäns respektive flickors och kvinnors delaktighet i kriminella nätverk och andra typer av organiserad brottslighet.

– Åtgärder för att stoppa gängkriminalitet är högt på regeringens agenda. För att kunna förebygga och bekämpa den här typen av brottslighet behöver vi veta mer om kvinnors och flickors delaktighet i de här miljöerna, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Regeringens plan för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten ligger fast: vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. Det här uppdraget är viktigt för att öka kraften och träffsäkerheten i våra åtgärder, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

I brottsstatistiken är män överrepresenterade både som gärningsmän och offer vid brott med koppling till gängkriminalitet. Kvinnor har en roll i organiserad brottslighet men samhället inklusive polisen riskerar att inte identifiera dem. Det finns tecken på att kvinnors delaktighet inom kriminella miljöer ökar. Genom ökad kunskap kan brottsbekämpningen bli mer effektiv. 

Satsningen ingår i regleringsbrevet för 2024 och omfattar 2,8 miljoner kronor 2024 och 1,4 miljoner kronor 2025.

Related posts