Utrikesfödda ensamstående mammor försummas

 
Utrikesfödda ensamstående mammor försummasRapporten från Rädda Barnen visar att "dessa mammor har svårare att komma in på arbetsmarknaden och löper större risk att leva i utdragen fattigdom med sina barn", säger Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet. Enligt en rapport från Rädda Barnen är asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation särskilt utsatt i Sverige. 
– Min förhoppning är att den här gruppen medvetandegörs, inte minst bland beslutsfattare, säger Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet, som har skrivit rapporten.

– När man utformar förslag på hur man ska stötta utrikesfödda ensamstående kvinnor på arbetsmarknaden, bör större hänsyn tas till vad det innebär att vara ensamstående I kombination med andra strukturella och individuella förutsättningar, säger Tove Samzelius som är lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet i ett pressmeddelande.

I september 2022 var nära hälften av alla asylsökande hushåll (inkluderat de som fått avslag) ett med en ensamstående mamma. Och mellan åren 2017 och 2022 hade 41 procent av alla nyanlända barnfamiljer (alltså de som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd) en ensamstående mamma.

Finns sällan en pappa tillgänglig

Att det inte finns två föräldrar i hushållet som kan hjälpas åt, utan att allt ansvar ligger på en person som dessutom ofta inte har andra släktingar eller nätverk tillhands, är en väldigt utsatt situation menar Tove Samzelius, som intervjuat mammor som ingått i Rädda Barnens föräldrastödsgrupper i projektet ”Starka mammor – Trygga barn”.

– Man utgår från att det oftast finns en pappa någonstans i landet. Men så är det inte. Det är vanligt att barnen bor på heltid med sin mamma viket påverkar både ekonomi och andra livsvillkor. Forskning visar att dessa mammor har svårare att komma in på arbetsmarknaden och löper större risk att leva i utdragen fattigdom med sina barn, säger hon och fortsätter:

– Rapporten har plockats upp av jämställdhetsministern, vilket ju är positivt. Samtidigt har vi en situation i Sverige där vi inte beaktar dessa kvinnors livsförhållanden tillräckligt. I många andra länder i Europa tar man större hänsyn till de här familjernas situation.

Tove Samzelius har jobbat med dessa frågor i 20 år. Till en början som verksamhetschef för organisationen ”Single Parent Action Network” i Storbritannien. År 2020 disputerade hon i ämnet vid Malmö universitet. I ett kommande forskningsprojekt kommer hon att fokusera på ensamstående mammor från Ukraina. Även det ett samarbete med Rädda Barnen.

– Genom Rädda Barnen får jag tillgång till informanter och kontakt med människor som får hjälp genom dem. Det är en stor tillgång i min forskning, säger Tove Samzelius vid Malmö universitet.


FAKTA
Asylsökande: I september 2022 var 12 597 ensamstående mammor med barn inskrivna hos Migrationsverket. Av dessa var 5 391 mammor och 7 206 barn.

Nyanlända: Mellan 2017 och 2022 fick 25 712 ensamstående hushåll uppehållstillstånd (huvudsakligen hushåll med en ensamstående mamma).