Utökat stöd till unga hemlösa

Regeringen betalar nu ut 120 miljoner kronor per år i tre år till olika ideella organisationer för att stötta deras arbete mot hemlöshet bland unga. 
Foto: Getty Images

Regeringen betalar nu ut 120 miljoner kronor per år i tre år till olika ideella organisationer för att stötta deras arbete mot hemlöshet bland unga. 

Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten. Det beslutet kommer regeringen fatta idag. – En konsekvens av psykisk ohälsa kan vara hemlöshet och vi vet att det där finns märkbara skillnader mellan olika grupper. En av de grupper som är särskilt utsatta är ensamkommande barn och unga. Här är det viktigt att visa medkänsla och skapa rimliga livsvillkor, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Medlen går till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan användas för boende eller andra insatser för att kunna komma tillbaka in i samhället.

– Civilsamhället har en kapacitet att nå grupper och utsatta människor som det offentliga kan ha svårt att nå. Möjligheterna att göra detta behöver bli bättre och därför gör regeringen den här satsningen, säger Per Bolund.

Medlen administreras av Kammarkollegiet, som också ska sammanställa vad medlen har använts till samt en redogörelse av resultaten. Samtliga organisationer ska inkomma med en rapport till Kammarkollegiet per den 1 april 2019 och Kammarkollegiet ska i sin tur återrapportera till regeringen den 3 juni 2019. Kammarkollegiets arbete med administration och återrapportering får bekostas med max 1 000 000 kronor inom de beslutade 120 miljonerna.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis betala ut:

Organisation Belopp/kronor

Svenska Röda Korset 30 000 000 
Stockholms stadsmission 30 000 000 
Rädda Barnen 25 000 000 
Svenska kyrkan 15 000 000 
Göteborgs stadsmission 9 500 000 
Skånes stadsmission 9 500 000 

Related posts