Utforma arbetsplatsen för ökad mångfald

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. 
Det gäller att förstå styrkan i mångfald och olikheter. Foto: Getty Images

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. Vi står inför ett snabbt växande behov av kompetens och ett stort generationsskifte. Vi har inte råd att stänga vissa personer ute.

Organisationer som jobbar mer med mångfald är mer framgångsrika. Men vi har en tendens att rekrytera med magkänsla och väljer ofta personer som påminner om oss själva, människor som uppfyller normen.

– Kan det vara så att vi har byggt arbetslivet på en för smal bas, som fungerar bra för de flesta människor. Vissa människor behöver andra miljöer och annan typ av information till exempel, säger Lena Lehmann på Akademikerförbundet.

Hon var en av talarna på konferensen Nordic Workplace, som fokuserade på wellness, digitalisering, säkerhet och hållbarhet.

– Om vi skapar en arbetsmiljö som fungerar för alla människor blir den bättre. Om miljön anpassas för att fungera för till exempel de som har en kognitiv funktionsnedsättning kommer alla att kunna dra nytta av det.

Fördomar och förutfattade meningar

Det är lätt gjort att tänka på ett sätt som vi själva upplever som normalt.

– Våra normer och vårt tänkande exkluderar andra människor utan att vi tänker på det. När du ser något så kategoriserar din hjärna det automatiskt, sedan lägger du till fördomar och förutfattade meningar, attityder, beteende och bemötande.

Hur kan vi jobba med normer och vara normkritiska? Lena Lehmann menar att det är ett ovärderligt verktyg för att förändra på sikt.

– Synliggör normer och maktstrukturer, studera konsekvenserna, synliggör vem som vinner och förlorar på att vi börjar agera på ett nytt sätt eller slutar göra vissa saker.

Universell utformning av arbetsplatser, UUA, är ett projekt som Akademikerförbundet driver i samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Radstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. 

Inte bara den fysiska utformningen

UUA är finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

Det är ett projekt som vill främja en utformning av arbetsplatser som passar alla. Men det handlar inte bara om den fysiska utformningen. Även rekrytering och sociala aktiviteter bör man fundera på hur man genomför. Och kanske viktigast av allt; organisation och ledning.

– Homogena grupper lyssnar inte lika mycket på varandra som heterogena. Det gäller att förstå styrkan i mångfald och olikheter. Fördomar hindrar oss och strukturer, hur det ska vara på en arbetsplats. Det största hindret sitter hos oss själva. Lyft blicken och se på din arbetsplats, vilka hinder för tillgänglighet har vi? Vilka jobbar inte här idag?

Stort behov av trygga arbetsplatser

Konferensen arrangerades av IFMA, som är en organisation för facility management. Det handlar om att kontorstjänster samordnas till en helhet. Johan Färm, vd på Addici, var en av talarna på temat säkerhet.

– Det finns ett stort behov av trygga arbetsplatser. Genom att låta säkerheten bli en integrerad del av FM-leveransen är det möjligt att skapa säkrare arbetsmiljöer, säger Johan Färm.

Addici är FM-bolaget Coors eget säkerhetsföretag.

– Våra medarbetare tänker service i högre grad och upplevd trygghet.

Många har investerat i sensorer för att kunna boka konferensrum och arbetsplatser. Johan berättar att man kan använda sensorer till mycket mer än så.

– Du kan mäta lediga parkeringsplatser, mäta och styra luftkvalitet, skicka en signal att det är dags att städa toaletterna när ett visst antal personer har varit där. Nu under corona kan man mäta beläggningen i lunchrummet.

Johan lägger in säkerhetsaspekten:

– När någon jobbar över sent på kvällen och sitter ensam kan det gå en signal till en säkerhetsvakt som kan gå förbi och säga hej så att personen vet om att det finns någon annan i huset att kunna kontakta vid behov. Kanske få sällskap med ut till bilen.

Related posts