Utdrag ur belastningsregister krävs inom äldreomsorgen

Borås kommun vill ha större trygghet när de anställer personal inom äldreomsorgen.
Personer som arbetar med äldre ska från och med nu lämna utdrag ur belastningsregistret innan de anställs inom Borås äldreomsorg. Detta för att förhindra att dömda brottslingar får arbeta i äldres hem eller på boenden. Foto: Getty images

Borås kommun vill ha större trygghet när de anställer personal inom äldreomsorgen.

Vård- och äldrenämnden i Borås har beslutat att personal som ska jobba direkt med brukarna inom äldreomsorgen ska lämna utdrag ur belastningsregister i samband med en anställning, på liknande vis som i exempelvis skolan.

När Vård- och äldreförvaltningen anställer ny personal genomförs alltid en noggrann rekryteringsprocess där referenstagning och kontroll av dokument är viktiga delar. Att införa en rutin att begära utdrag ur belastningsregistret skulle vara ett komplement i rekryteringsprocessen.

– Framför allt innebär det ett ökat skydd för våra brukare, som ofta möter vår personal i sina egna hem, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

De personalgrupper som ska lämna utdrag ur belastningsregister vid nyanställning arbetar inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, hemtjänst, nattpatrull, larmorganisation samt inom kost och lokalvård.

Vård- och äldrenämnden beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att fatta beslut om att alltid begära utdrag ur belastningsregister vid rekrytering av vikarier inom äldreomsorgen. Rekryteringen av vikarier utförs av bemanningsenheten, som Kommunstyrelsen ansvarar för. Vidare föreslår man att Kommunstyrelsen fattar beslut om att i det i förfrågningsunderlaget vid upphandling enligt LOV, ska finnas krav på att personalen lämnar utdrag ur belastningsregister.

– Vi måste självklart ställa samma krav på all personal som kommer i kontakt med brukare inom äldreomsorgen, oavsett om det handlar om vår egen tillsvidareanställda personal, vikarier i vår verksamhet eller personal hos de privata utförarna, säger Kerstin Hermansson (C), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

I verksamheten är möjligheten att begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning efterlängtad.

– För alla våra brukares trygghet och säkerhet vill vi att vår personal är pålitlig. För att undvika problem framöver är vi väldigt glada att vi får den här möjligheten, säger Helen Magnusson, verksamhetschef för hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Frågan om utdrag ur belastningsregistret väcktes efter att äldreomsorgen i Borås drabbats av ett par händelser.

– Tyvärr så är det så att det har varit ett par incidenter inom Borås äldreomsorg. Det har varit ett fall av stöld hos en äldre och ett annat fall med en person som inte var lämplig på arbetet, säger Ida Legnemark.

Personen som inte ansågs lämplig var tidigare dömd för sexualbrott, dock drabbades ingen av de äldre men personen ansågs ändå olämplig för ett arbete inom omsorgen.

Hon vill även vara tydlig med att utdrag ur belastningsregistret inte är det enda man ska kontrollera för att trygga att man har rätt personer i hemtjänsten.

– Att kontrollera referenser är kanske till och med viktigare, säger Ida Legnemark.

– En annan problematik inom äldreomsorgen är också medicinstölder därför jobbar vi numer med digitala medicinskåp på våra äldreboenden, numer loggas både tid och vem som går in i skåpet, säger Ida Legnemark.

Målet som vård och äldrenämnden har med beslutet om att be om utdrag från belastningsregistret före anställning är att få en kompletterande försäkran om att de får rätt personer som arbetar inom äldreomsorgen.

– En person som har stulit från äldre de arbetat hos i en kommun kan idag söka jobb i en annan kommun och få ett nytt jobb inom äldreomsorgen. Vi arbetar med äldre människor och många i målgruppen är dementa och kan behöva extra skydd. Därför vill vi arbeta med samma tanke som man gör när personer ska jobba med barn och unga, förklarar Ida Legnemark.

När det gäller arbeten med barn och unga finns det nationella bestämmelser om utdrag från belastningsregistret i samband med anställning.

– Det diskuteras om sådana bestämmelser behövs även inom äldreomsorgen, men Borås kommun tar redan nu steget och begär utdrag från belastningsregistret, säger Ida Legnemark.

Sveriges kommuner och landsting har rekommenderat riksdag och regering att ta fram ett gemensamt sätt att hantera registerutdrag vid anställning i äldreomsorgen. Riksdagen har inte behandlat frågan än.

Related posts