Nyheter

Uppmärksammar våld i ungas nära relationer

Norrtälje kommun och Polisen vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna verktyg att börja prata med sina barn och unga om bra, dåliga och rent av farliga relationer. Bakom den nationella kampanjen står Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se.

Norrtälje kommun och Polisen vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna verktyg att börja prata med sina barn och unga om bra, dåliga och rent av farliga relationer. Bakom den nationella kampanjen står Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se.

I en analys från Brottsförebyggande rådet 2018 framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 16-24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Få har dock anmält händelserna.
– De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Trots det har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars förhållanden. Det vill vi ändra på, säger Jesper Emilsson, kommunpolis i Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun och Polisen arbetar aktivt för ett tryggt, jämställt och hållbart samhälle för alla våra invånare. I början på februari lanseras kampanjen som syftar till att sprida information om hur våld i ungas nära relationer kan se ut, ge stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna att prata mer om detta samt informera var det finns stöd och hjälp att få. Kampanjen är aktuell under februari och mars och lanserades på Alla hjärtans dag den 14 februari genom en digital kampanj på sociala medier, ett uppmärksammande på Norrtälje busstation samt föräldraföreläsningen ”Hur mycket ska man som förälder egentligen oroa sig” den 18 mars kl. 18.00-21.00 på Gamla Stadshotellet.

– Vi hoppas att kampanjen ska bidra till att fler föräldrar pratar med sina barn och unga om hur en bra-, dålig- och rent av farlig relation kan se ut. Att fler barn och unga vet var de ska vända sig om de är oroliga för en vän eller själva behöver stöd och hjälp. Det är viktig att poängtera att våld i nära relation är brottsliga handlingar, säger Charlie Lundgren, Strateg mot våld i nära relationer i Norrtälje kommun.