Psykisk ohälsa

Unizon vill stoppa tvångsumgänge

Undersökningen visar att 9 av 10 barn har lidit på grund av tvingat umgänge med en våldsam förälder. Foto: Getty Images

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Unizon presenterar nu en rapport som visar att 9 av 10 barn som har umgänge med en våldsam förälder har upplevt ångest, rädsla, sorg och frustratration av umgänget.

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Unizon presenterar nu en rapport som visar att 9 av 10 barn som har umgänge med en våldsam förälder har upplevt ångest, rädsla, sorg och frustratration av umgänget.


Enligt Domstolsverket avgörs cirka 6 600 vårdnadstvister per år i svenska domstolar. Jämställdhetsmyndigheten rapporterar att det finns våld med i bilden vid 64 procent av 814 granskade vårdnadstvister. Det motsvarar cirka 4 200 mål om året. I samma rapport framkommer att uppgifter om våld sällan vägs in i bedömningen om barnets fortsatta umgänge med den förälder som har utövat våld mot barnet, syskon eller den andra föräldern.

Unizon presenterar nu en rapport som bygger på en Sifo-undersökning där Kantar Public har gjort en enkätundersökning med över 1 000 svarande. Det är unga vuxna i åldrarna 20-30 år som har svarat på frågor om utsatthet för våld och umgänge under hela sin uppväxt.

Över hälften hade tvångsumgänge

7 procent av de svarande hade umgänge med en förälder trots att denne hade utövat våld. 61 procent av dessa barn träffade föräldern trots att de inte ville. Som barn har de ofta upplevt känslor av rädsla, oro, otrygghet, stress och ledsamhet i samband med umgänget. 

Unizon använder ordet tvångsumgänge, för det är precis så det är. De unga vuxna beskriver att samhället inte gav dem något val om de ville ha umgänge eller inte som barn och de önskar att de hade fått välja.

– Barnens rädsla blir inte tagen på allvar. När samhället låter barnet träffa den förälder som har utövat våld signalerar det att det inte var så farligt vad föräldern har gjort. En av de tillfrågade uppger att denne har fått beröm över sitt lugn och det har tolkats som att det har gått bra med umgänge trots tidigare våld, säger Tanja Hillberg sakkunnig barnfrid på Unizon under sitt föredrag på Barnkonventionsdagen som anordnades av JP Infonet den 7 februari.

Umgänget har satt djupa spår även i vuxen ålder 

Resultatet ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av tvångsumgänget, som att 89 procent fortsätter uppleva psykiskt lidande och 45 procent fysiskt lidande i vuxen ålder.

57 % av alla svarande som haft umgänge med en förälder som utövat våld tycker att de borde ha umgåtts mindre eller inte alls med föräldern. Samtliga av de unga vuxna som var dömda i domstol till tvångsumgänge uppger att de borde ha umgåtts mindre eller inte alls med den våldsutövande föräldern. 

– Det här är bara toppen på ett isberg. Bland svaren så säger de unga att de har berättat hur det känner, men inget händer. De tvingas ändå åka till pappa på helgen. Inget barn ska tvingas till umgänge med förövare. 

Unizon kräver att tvångsumgänge stoppas och genomför nu ett upprop på sin hemsida som snart är uppe i 75 000 namnunderskrifter. Klicka här för att skriva under