Ungdomar vill att vuxna pratar om alkohol

Trots en positiv utveckling under senare år, där ungdomar dricker mindre, kommer många i kontrakt med alkohol alldeles för tidigt. För att undvika att ungdomar råkar illa ut, behövs engagerade vuxna.
Karin Hagman är vd på IQ

Trots en positiv utveckling under senare år, där ungdomar dricker mindre, kommer många i kontrakt med alkohol alldeles för tidigt. För att undvika att ungdomar råkar illa ut, behövs engagerade vuxna.

Trots en positiv utveckling under senare år, där ungdomar dricker mindre, kommer många i kontrakt med alkohol alldeles för tidigt. För att undvika att ungdomar råkar illa ut, behövs engagerade vuxna. Enligt IQ är det just det som de flesta tonåringar själva efterfrågar. 

– Många tycker att det här med alkohol är knepigt och som förälder kan man känna sig både osäker och maktlös. Då är det bra att veta att tonåringar faktiskt vill att vi föräldrar ska prata om alkohol och också efterfrågar tydliga gränser, säger Karin Hagman, vd på IQ.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som arbetar för att utmana alkoholnormer och för att färre ska fara illa på grund av alkohol. I en undersökning som IQ gjort med ungdomar mellan 14 och 17 år, svarade 9 av 10 att de tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol. Nästan lika många, 88 procent, svarade att det är bra när föräldrar har tydliga regler kring alkohol.

Tonårsparlören underlättar samtalen   

För att göra det lättare att prata om alkohol finns Tonårsparlören, en handbok full av fakta och konkreta tips i avsnitt som Varför dricker unga? Bjuda hemma? och Hur mycket ska man oroa sig? Boken skickas hem till föräldrar med barn som fyller 14 år och finns att läsa på tonårsparlören.se.
Här finns också filmen Tonårsparlören – the movie, som med både humor och allvar förmedlar delar av bokens innehåll. Nytt för i år är att boken även finns som ljudbok på Spotify.

Tonårsparlören finns också för dig som möter unga och föräldrar i ditt arbete. Boken kan vara ett kunskapsunderlag och en vägledning i samtal med elever – men också ett konkret stöd att hänvisa föräldrar till. På IQ.se finns material för att informera om handboken, sprida tips och leda träffar om unga och alkohol. Här finns också broschyrer på lätt svenska och på flera andra språk, för föräldrar som är nya inför den svenska alkoholkulturen.

Tips från Tonårsparlören
1. Visa omtanke
2. Var intresserad och lyssna
3. Lita på dig själv
4. Var tydlig och sätt gränser
5. Hjälp till att säga nej 

Related posts