Undersköterskor i hemsjukvården ger ökad trygghet

Socialtjänsten har startat upp en ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården. Sedan 1 oktober i år arbetar sju undersköterskor på delegation av distriktssköterskorna. 
Undersköterskorna sköter läkemedelshanteringen på delegation av distriktssköterskorna. Deras huvudsakliga uppgift är att ge insulin. Foto: Getty Images.

Socialtjänsten har startat upp en ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården. Sedan 1 oktober i år arbetar sju undersköterskor på delegation av distriktssköterskorna. 

Socialtjänsten har startat upp en ny verksamhet med undersköterskor i hemsjukvården. Sedan 1 oktober i år arbetar sju undersköterskor på delegation av distriktssköterskorna. Deras huvudsakliga uppgift är att ge insulin till brukare som bor hemma och som inte själva kan ta sitt insulin. Syftet med förändringen är att ge patientsäker vård.

– Tidigare har hemtjänsten gett insulin men eftersom det blivit svårare att rekrytera undersköterskor dit har vi funderat på hur vi ska organisera arbetet så att rätt person gör rätt saker. De uppgifter som kräver utbildning ska utföras av utbildad personal och det här är ett sätt att både arbeta patientsäkert och avlasta distriktssköterskorna, säger Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef, Socialtjänsten.

Nära samarbete i team
Undersköterskorna sköter läkemedelshanteringen på delegation av distriktssköterskorna. De verkar främst i centrala Piteå med omnejd och ger insulin till de patienter som behöver. Dessutom hjälper de några personer med läkemedel. Det innebär att de dagligen genomför planerade besök kopplade till läkemedel mellan kl. 7.15–21.00.

De arbetsuppgifter som inte kräver legitimation men som tidigare utförts av distriktssköterskorna har också flyttats över till undersköterskorna, exempelvis sårvård, provtagning och benlindning. Distriktssköterskorna och undersköterskorna är indelade i team för att skapa bättre kontinuitet hos brukarna och för att underlätta samarbetet.

– Vi behöver också ha ett nära samarbete med personalen i hemtjänsten som har stor kunskap om sina brukare och är en viktig pusselbit i deras vardag, säger Malin Puffert, hemsjukvårdschef, Socialtjänsten, som ser att den nya verksamheten i det stora hela fungerar bra.

– Responsen hos brukarna har för det mesta varit positiv när de har förstått syftet med verksamheten. Även om en del tycker att det är besvärligt med ännu en person som ska komma hem till dem. Vi lyssnar, förklarar och försöker möta alla brukares önskemål där det är möjligt för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

Norrbottens demografiska utmaning med allt fler äldre innebär att det finns stora, framtida utmaningar för socialtjänsten.

– Det är därför att det är viktigt för oss att se över organisationen av arbetsuppgifterna så att vi kan ta hand om våra äldre med bibehållen kvalité, både nu och i framtiden. Satsningen på undersköterskor i hemsjukvården en viktig del i det arbetet, säger Christer.

Related posts