Nyheter

Ulrika Ernvik är aktuell som talare på Socionomdagarna 2021

Ulrika Ernvik håller flera pass på Socionomdagarna 9-10 november 2021.

”Kreativa familjesamtal för båda hjärnhalvor – idéer och verktyg för att få både barn och vuxna delaktiga”, heter en av hennes föreläsningar.

Ulrika Ernvik är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning. ”Kreativa familjesamtal för båda hjärnhalvor – idéer och verktyg för att få både barn och vuxna delaktiga”, heter en av hennes föreläsningar på Socionomdagarna 2021.

Det centrala i det kreativa familjesamtalet är enligt Ulrika Ernvik att vi behöver använda andra språk än ord. 

”För barns första språk är inte ord. Barns första språk är lek och bilder och rörelse. Om vi sitter och ’samtalar’ inom familjeterapi så blir det obalans i rummet eftersom vi använder de vuxnas språk. Det i sig var också utgångspunkten till att jag började intressera mig för hur vi använder barnens språk. Jag insåg rätt snart, vilket är sorgligt, att barnterapi och familjeterapi har gått olika vägar.  Vi har därför inte fått in barnterapin ordentligt i familjeterapin och därmed inte fått in barnens språk i familjeterapin.”

”Det är som med alla språk, det är svårt att använda ett språk man inte behärskar själv. Det vi behöver göra är att träna på att lära oss de andra språken – lek, rörelse, bilder. Och att våga använda det, precis som med andra språk, vara modig. Våga göra bort sig. Testa, och utveckla det. Och lyssna till när andra talar dessa språk. Här lär vi oss av barnen. Lägg fram material, färger, block och se vad som händer…”

Ulrika Ernvik har också skrivit boken ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer”. Där finns sammanlagt ca 100 olika övningar plus en gedigen teoretisk bakgrund till varför vi ska använda kreativa övningar.