Ledare

Tvångsumgänge måste upphöra

Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke.

LEDARE: Den åttaårige Tintin hittades död i sin pappas bostad efter att ha dömts till umgänge. Nu höjs röster för en Lex Tintin; att en lag ska kunna skydda ett barn från umgänge med en förälder där det kan finnas risk för barnets psykiska eller fysiska hälsa.

Domstolen i Sverige kan bestämma att en våldsam förälder, som anses för farlig för att komma nära den partner som personen har misshandlat, ändå kan ha rätt att ha umgänge med sitt barn.
Barnkonventionen har varit lag i tre år nu och ändå är den underordnad föräldrarätten. I Norge har Barnkonventionen varit lag under längre tid och där väger barnets rätt starkare än föräldrarätten.
Regeringen fick i januari ta emot utredningen om vårdnad och umgänge efter våld. I betänkandet ”Tryggare hem för barn” föreslås det flera förbättringar för barns ökade trygghet. Ett barn ska aldrig tvingas till umgänge mot sin vilja med en förälder som den är rädd för. Det är många som kräver det nu. Läs mer om utredningen och Lex Tintin här
Enligt Domstolsverket avgörs cirka 6 600 vårdnadstvister per år i svenska domstolar. Jämställdhetsmyndigheten rapporterar att det finns våld med i bilden vid 64 procent av 814 granskade vårdnadstvister. Det motsvarar cirka 4 200 mål om året. I samma rapport framkommer att uppgifter om våld sällan vägs in i bedömningen om barnets fortsatta umgänge med den förälder som har utövat våld mot barnet, syskon eller den andra föräldern.
Unizon presenterar nu en rapport som bygger på en Sifo-undersökning där Kantar Public har gjort en enkätundersökning med över 1 000 svarande. Det är unga vuxna i åldrarna 20-30 år som har svarat på frågor om utsatthet för våld och umgänge under hela sin uppväxt.
Som barn har de ofta upplevt känslor av rädsla, oro, otrygghet, stress och ledsamhet i samband med umgänget. 7 procent av de svarande hade umgänge med en förälder, trots att denne hade utövat våld. 61 procent av dessa barn träffade föräldern trots att de inte ville.
Unizon använder ordet tvångsumgänge, för det är precis så det är. De unga vuxna beskriver att samhället inte gav dem något val om de ville ha umgänge eller inte som barn och de önskar att de hade fått välja.
Resultatet ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av tvångsumgänget, som att 89 procent fortsätter uppleva psykiskt lidande och 45 procent fysiskt lidande i vuxen ålder.
Samtliga av de unga vuxna som var dömda till tvångsumgänge uppger att de borde ha umgåtts mindre eller inte alls med den våldsutövande föräldern. Här kan du läsa om rapporten
Betänkandet SOU 2022:71 ”Tryggare hem för barn” är nu ute på remiss fram till 8 maj 2023. Tvångsumgänge måste upphöra och barnets rättigheter måste stärkas!