Trygghetsbostäder för äldre kan lösa ungas boendesituation

Trygghetsboende för äldre kan vara lösning på ungas svårighet att komma in på bostadsmarknaden enligt ny studie.
Om de äldre kan leva ett aktivare och mer socialt liv genom ett Trygghetsboende

Trygghetsboende för äldre kan vara lösning på ungas svårighet att komma in på bostadsmarknaden enligt ny studie.

Samtidigt som landets äldre invånare blir allt fler, rapporterar de flesta kommuner om bostadsbrist. De ungas möjligheter att komma in bostadsmarknaden försvåras dels genom dagens krav på kontantinsats och amorteringskrav, dels av höga hyror i nyproducerade hyresrätter. Men det finns förslag till lösning.

Boendesituationen i landet kan komma att förvärras ytterligare genom skärpt skuldkvotstak eller utökade amorteringskrav. En möjlig strategi för att komma tillrätta med både bostadsbristen och de ungas boendesituation är att bygga attraktiva och målgruppsanpassade bostäder för äldre hushåll. 

Det menar analysföretaget Industrifakta som nyligen har gjort en studie kring de många positiva effekter som så kallade Trygghetsbostäder för äldre kan skapa. Enligt Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta, handlar det inte bara om en god boendemiljö och livssituation för de äldre. När dessa hushåll byter boende kan det skapa en lång flyttkedja, som medverkar till ett effektivare utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Men de positiva effekterna slutar inte där enligt Magnus Johansson.

– Även kostnaden för äldrevård i hemmet kan reduceras och om de äldre kan leva ett aktivare och mer socialt liv genom ett Trygghetsboende, kan man också senarelägga behovet av dyra vård- och omsorgsplatser. Det finns många vinnare med ett sådant tillvägagångssätt enligt Magnus, som samtidigt menar att studien visar att utmaningarna består i att lyckas skapa ett så pass attraktivt boende för den äldre målgruppen att flyttkedjorna verkligen kommer till stånd.

Utformning, placering och målgruppsanalys är nyckelord i sammanhanget. Att ta reda på den tilltänkta målgruppens preferenser är särskilt viktigt i detta sammanhang. När man bygger till en begränsad målgrupp är alltid riskerna större för att uthyrningen kan dra ut på tiden.

Related posts