Nyheter

Trygg start för ukrainska flyktingar

Ingen som söker trygghet från krig ska behöva sova på otrygga och riskfyllda platser. Foto: Getty Images

Initiativet ”En trygg start i Sverige” ska hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende. 

Initiativet ”En trygg start i Sverige” ska hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende.  Flera organisationer samverkar.

Den första akuta frågan för de kvinnor och barn som nu flyr till Sverige från Ukraina är att få tak över huvudet och någonstans att bo. Rädda Barnen samverkar med Airbnb.org som hjälper människor med boende. 

För att säkerställa ett tryggt mottagande och boende samverkar nu Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen genom initiativet En trygg start i Sverige.

– Samverkan är en nyckelfaktor för att snabbt kunna hjälpa så många som möjligt. Vi får inte underskatta den stora kraft som redan nu verkar lokalt där nätverk och föreningar erbjuder stöd till personer på flykt. Dock finns det i det akuta skedet, stor risk att familjer på flykt tvingas till mindre trygga boendeformer. Det finns också risker med initiativ som saknar trygghetssystem för de som tar emot personer på flykt. En trygg start i Sverige kan göra stor skillnad, vi samlar de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp samtidigt som vi skapar så säkra lösningar som möjligt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

– Den väpnade konflikten i Ukraina skapar en utveckling där miljoner människor drabbas ohyggligt hårt. Samtidigt är viljan att hjälpa till enorm. Vi använder nu våra nätverk och resurser för att förhoppningsvis kunna bidra till en tryggare start i Sverige för fler, säger Oscar Stege Unger, medgrundare till En trygg start i Sverige.

 
En trygg start i Sverige
Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga säkert och snabbt i två till fyra veckor för att på det sättet ge myndigheterna mer tid att lösa den långsiktiga boendefrågan. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet att erbjuda boende och ställa upp som volontärer. Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige.