Uncategorized

Trollhättan antar utmaningen att praktisera på LSS-boende

Robin Berkhuizen på sin cykel.

Kommunen skickar LSS-ansvariga politiker på praktik efter en utmaning från Funktionshinderbanan.

Trollhättan är en av arton kommuner som antagit en utmaning från Funktionshinderbanan om att skicka LSS-ansvarig politiker på praktik på ett LSS-boende. Initiativtagaren Robin Berkhuizen cyklar 80 mil för fler och bättre LSS-hem.

För andra året cyklar Funktionshinderbanan 80 mil för fler och bättre LSS-hem för personer med särskilda behov. I år utmanar initiativtagaren Robin Berkhuizen landets LSS-ansvariga kommunpolitiker att göra praktik på ett LSS-boende.

Trollhättan kommer skicka Sven-Åke Möll (S), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden samt Bedros Cicek (KD) och Mussa Selim (S), 2:e vice ordförande respektive ledamot i samma nämnd på praktik på tre av kommunens LSS-gruppboenden.

– Vi tycker det är jättebra att den här frågan lyfts. Jag ser fram emot att få komma ut i verksamheten och få lära känna de boende. Det är väldigt nyttigt, särskilt då vi står inför att bygga flera nya LSS nu framöver, säger Sven-Åke Möll.

Politikerna kommer även dela med sig av sina lärdomar i Funktionshinderbanans sociala medier efter avslutad praktik. Sammanlagt har mer än trettio politiker i arton kommuner antagit utmaningen att göra praktik på ett LSS-boende.

Stefan Trollheden är ordförande i Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal som arbetar för att sprida kunskap och förståelse kring autism.

– Vi tycker det är jättepositivt att politiker kommer ut och upplever miljön på stadens LSS-boenden och kan erfara hur verksamheten fungerar. Vi vill att politikerna använder detta tillfället för att ta reda på vilket bemötande de boende får av personalen och om de boende får sin rätt tillgodosett när det gäller en egen fritid utifrån sina egna behov, säger Stefan Trollheden.

Idén till utmaningen kommer från andra kommuner som skickat sina politiker på praktik för att skapa bättre förståelse för den verklighet de beslutar om. Botkyrka kommun som blev årets LSS kommun 2016 är ett exempel på detta. Initiativtagaren till Funktionshinderbanan Robin Berkhuizen har även tidigare i år genomfört en veckas praktik på ett LSS-boende i Skåne.