Trendspaning om framtidens mötestrender

Hybridmöten och externa mötesrum ser vi mycket av just nu. Svenska Möten märker tre nya trender som är på ingång. 
Hybridmöte är en hybrid av fysiska och digitala deltagare. Foto: Getty Images

Hybridmöten och externa mötesrum ser vi mycket av just nu. Svenska Möten märker tre nya trender som är på ingång. 

Hybridmöten och externa mötesrum ser vi mycket av just nu. Svenska Möten firar 40 år och har gjort en trendspaning över framtidens mötestrender. Man märker tre nya trender som är på ingång. 

Vi har gått från 80-talets bjudkonferens med fest och dans, till 90-talets åtstramning med regelverk och krav på mötestimmar. 00-talet var teambuildingens årtionde: tillitsövningar, ribbåt och bollhav. På 10-talet går vi från monolog till dialog, möteskultur blir ett begrepp och mötet ett ledarskapsverktyg. 20-talets möte domineras av digitalisering; teknik utvecklas i rasande fart och covidpandemin skyndade på.
Svenska Möten firar 40 år och har gjort en trendspaning över hur mötestrenderna ser ut, nu och i framtiden.
Hybridmöten är i en kraftig utvecklingsfas och Svenska Möten tror att vi kommer att se olika hybridmöten utvecklas. De kräver merplanering och logistisk finess, och det är en utmaning för mötesledaren att behandla alla deltagare likvärdigt. 
Externa mötesrum är nästa trend just nu. Kontorsytorna krymper men behovet att samlas kvarstår. Det ger en ökad efterfrågan på superflexibla möteslokaler och företag kommer börja abonnera på syftesanpassade externa utrymmen.
– Mötesbokningarna har exploderat sedan Folkhälsomyndigheten gav klartecken att gå tillbaks till jobbet. Den ofrivilliga isoleringen har inte bara skapat ett behov av att träffas, det har inneburit att vi hunnit reflektera och lära oss nya beteenden. När den första glädjeyran har lagt sig kommer vi få se hur mötet reformeras och anpassas efter nya insikter och behov, säger Bibi Rydbacken, marknads- och kommunikationschef, Svenska Möten.

När det gäller framtidens möten ser man tre starka trender:

1. Regenerativa möten. I ett framtida regenerativt samhälle där allt är en del av ett evigt och hållbart kretslopp blir ”att regenerera”, dvs återskapa, ett centralt begrepp. Även mötesplanerare och mötesplatser måste se över hur mötet kan bli en del av detta kretslopp – hur de ska ge tillbaka och efterlämna ett positivt avtryck.

2. Anknytande möten. Framtidens möten kommer involvera alla våra sinnen för en förhöjd upplevelse och fördjupad anknytning inom gruppen. Upplevelser som involverar alla sinnen stärker relationer och är ett naturligt nästa steg för att bygga företagskultur och starka team.

3. Syftesdrivna möten. Vikten av ett tydligt syfte för varje möte har vi pratat om länge. Men nu höjs ribban. Hur är vi en del av det här mötet och hur ska vi bidra till det? är frågor som enskilda mötesdeltagare kommer ställa sig framöver vilket ställer högre krav på företagens mötespolicy och kultur samt den enskilda mötessamordnaren.

Related posts