Karriär

Tre av fyra tycker inte att alkohol är viktigt på jobbets julbord

Närmare var tionde har undvikit jobbets julbord för att de tycker att deras kollegor dricker för mycket alkohol.

Tre av fyra (77 procent) tycker inte att det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord. 41 procent tycker till och med att det är helt oviktigt. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av IQ.

Tre av fyra (77 procent) tycker inte att det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord. 41 procent tycker till och med att det är helt oviktigt. Men över hälften (51 procent) uppger att det finns en förväntan på att de ska dricka alkohol på julbord med jobbet. Närmare var tionde (8 procent) har undvikit jobbets julbord för att de tycker att deras kollegor dricker för mycket alkohol. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av IQ.

– De allra flesta tycker inte att det är särskilt viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord. Ändå är det fortfarande vanligt. Här har arbetsgivare en möjlighet att ifrågasätta normer och skapa nya modernare traditioner som tilltalar medarbetarna, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Skillnaderna mellan könen är stor. För varannan kvinna (49 procent) är det helt oviktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord, men bara för var tredje man (34 procent). Tvärtom tycker mer än var fjärde man (27 procent) att det är väldigt, eller ganska, viktigt att det serveras alkohol. Motsvarande siffra bland kvinnor är 15 procent.

– Fler arbetsgivare borde fundera över alkoholens roll i samband med julbord och julfester, om den verkligen bidrar till att göra det trevligare för alla medarbetare, säger Karin Hagman.

Närmare en av tio (8 procent) har till och med undvikit jobbets julbord för att de tycker att deras kollegor dricker för mycket alkohol.

– Att så många undviker julbord med jobbet är en signal om att alkoholen riskerar att förstöra julfesten för vissa. Här bör arbetsgivare fundera ett varv till över hur viktig alkoholen ska få vara. Vilka andra företeelser skulle vi acceptera om det exkluderade var tionde medarbetare? säger Karin Hagman.

Tips till arbetsgivare inför julfest med jobbet:

– Var restriktiv. Om det ska bjudas på alkohol, sätt en maxgräns och låt de som vill dricka mer alkohol betala själva.
– Inkludera alla. Arrangera julbord eller julfester som är attraktiva även för de som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket. Säkerställ att det finns många bra alkoholfria drycker.
– Som chef är du en förebild. Fundera över vilka signaler du själv sänder när det gäller alkohol. Det du gör och säger påverkar dina medarbetare.
Tips till medarbetare inför julfest med jobbet:
– Alkoholtjata inte. Respektera om någon kollega inte vill dricka alkohol eller inte dricka så mycket.
– Ifrågasätt arbetsplatsens alkoholkultur. Bara för att det alltid druckits alkohol vid julbordet så är det inte en anledning att fortsätta göra det. Prata med dina kollegor och chefer om hur ni vill ha det.
– Drick med måtta. Att bli för berusad vid julbordet med jobbet är aldrig bra, inte för dig själv och inte för dina kollegor. Om du väljer att dricka alkohol så varva med alkoholfria drycker.