Uncategorized

Träningslägenheter – en insats med stora möjligheter

Skyddsvärnets Träningslägenheter vänder sig till unga och vuxna som har behov av boende och socialt stöd.

Detta är en annons från Skyddsvärnet – anno 1910.

Skyddsvärnets Träningslägenheter vänder sig till unga och vuxna som har behov av boende och socialt stöd. Via insatsen får personer som lever i olika former av utsatthet möjlighet att närma sig bostadsmarknaden och bygga ett självständigt liv.

Skyddsvärnets Träningslägenheter arbetar tillsammans med personer som har olika bakgrund och behov. Alla har gemensamt att de är i behov av självständigt boende med socialt stöd.

– Träningslägenheter finns för personer som har erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet, personer utsatta för hot och våld, samt för ensamkommande ungdomar. Vi kan erbjuda stabilitet och en bra grund för att ta sig vidare i livet, säger Jennie Östlund, enhetschef för Skyddsvärnets Träningslägenheter.

Självständigt boende
Träningslägenheterna finns utspridda i vanliga hyreshus runtom i Stockholmsområdet, med möjlighet att pendla inom regionen med kollektivtrafik (SL). De allra flesta lägenheter har ett rum och kokvrå/kök, men det finns även tvårumslägenheter. Lägenheterna är tänkta för ensamhushåll.

– Personen som bor i träningslägenhet har eget ansvar för hushållet. Det betyder att man själv sköter sådant som mat, städning, disk och tvätt. Personen betalar själv en hyreskostnad till Skyddsvärnet, med egen inkomst och/eller med försörjningsstöd, förklarar Jennie.

Kvalificerade kontaktpersoner
Hos Träningslägenheter arbetar kvalificerade kontaktpersoner som har erfarenhet och utbildning inom socialt arbete. När klienten startar sin insats får personen en kvalificerad kontaktperson som följer med under hela resan. Stödet är individuellt och kan exempelvis handla om fysisk och psykisk hälsa, integration och samhällsorientering, drogfrihet, kontakt med hälso- och sjukvård och andra myndigheter, skola/arbete/praktik eller motsvarande, sociala relationer och sammanhang, självkänsla, ekonomi eller bostadssökande.

– Kontaktpersonen stödjer, uppmuntrar och vägleder klienten utifrån de behov och mål som finns. Vi vill bidra till att stärka klientens självständighet, fysiska och psykiska hälsa och färdigheter så att personen kan bygga en fungerande tillvaro som håller långt efter avslutad insats, säger Jennie.

Skyddsvärnets Träningslägenheter har ramavtal flera kommuner i Stockholmsregionen och en rad kommuner i övriga landet. Vi tar emot uppdrag även utanför ramavtal i mån av plats. Mer information till uppdragsgivare om infobesök och platsförfrågan finns här

Mer information om Skyddsvärnets Träningslägenheter samt Skyddsvärnets övriga verksamheter finns här: www.skyddsvarnet.se/verksamheter